Viļakas novada Būvvalde

Lai noskaidrotu kādi būvvaldes izsniegtie dokumenti ir nepieciešami, lūdzam vispirms sazināties ar būvvaldes vadītāju, zvanot pa tālr. 27805011. Saņemot konsultāciju iedzīvotājiem būs skaidrs kādi dokumenti jāiesniedz būvvaldē un kādu dokumentu izsniegs būvvalde.

Viļakas novada Būvvalde izsniedz:

•Paskaidrojuma raksts ēkas būvniecībai / nojaukšanai, inženierbūves būvniecībai / nojaukšanai, hidrobūvēm un meliorācijas būvēm būvniecībai / nojaukšanai

• būvatļaujas (jaunbūves celtniecībai, būvju renovācijai un rekonstrukcijai)
• pieņem ēkas ekspluatācijā
• izziņas (par būves neesamību, par zemes vienības atļautās izmantošanas atbilstību)

 

Darba laiks:

Darba dienās: Pirmdien, 8:00-12:00 un 12:30 – 17:00, piektdien 8:00-14:00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, 114. kabinets

 

Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8:30 – 17:00 (pusdienu pārtraukums no 12:00 – 12:30)
Trešdienās: 8:30 – 12:00

 

Kontakti:

Abrenes iela 26, Viļaka,
Viļakas novads, LV-4583
e-pasts: buvvalde@vilaka.lv

Būvvaldes vadītājs Gatis Rundzāns, tālr. 27805011,
e-pasts: gatisrundzans@inbox.lv

Būvinspektore Ausma Auzāne, tālr.29225123
e-pasts: kagorini@inbox.lv

Iesniegumu veidlapas

VIĻAKAS NOVADA  BŪVVALDES NOLIKUMS (doc)

1. Nodevas, objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu (doc)

2. Nodeva par būvatļaujas pagarināšanu (doc)

3. Viļakas novada Būvvaldes maksas pakalpojumu veidi un tarifi objektu pieņemšanai ekspluatācijā un izziņu izsniegšanai (doc)