Balvu novada pašvaldības Sociālā pārvalde

Viļakas teritoriālais centrs

Balvu novada pašvaldības Sociālā pārvalde

Viļakas teritoriālais centrs

Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads,LV-4583

Kontakttālrunis: 28004485
e-pasts: iluta.keisa@balvi.lv 

Iluta Keiša

Sociālais darbinieks

tālr. 28004485
e-pasts: iluta.keisa@balvi.lv

Anita Narubina

Sociālais darbinieks Viļakas pilsētā, Žīguru pagastā

tālr. 28302310
e-pasts: anita.narubina@balvi.lv

Elīna Keiša

Dienas aprūpes centrs un grupu mājas Viļakā vadītāja

e-pasts: elina.vancane@balvi.lv.lv

Tālr. 27800860

Vita Prancāne

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un
bērniem

tālr. 26534548
e-pasts: vita.prancane@vilaka.lv)

Klientu pieņemšanas laiks:

Viļakas novada
sociālais dienests
Parka iela 2, Viļaka,
Viļakas novads,
LV4583
pirmdienās  8:30 – 17:00

Vēsma Mieriņa

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un
bērniem (prombūtnē, aizvieto Vita
Prancāne)

tālr. 28359222
e-pasts: vesma.mierina@vilaka.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Viļakas novada
sociālais dienests
Parka iela 2, Viļaka,
Viļakas novads,
LV4583
pirmdienās 9:00 – 12:00
trešdienās 9:00 – 12:00

Lilita Kalve

Sociālais darbinieks

tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Medņevas pagasts
Mežmalas iela 1, c. Semenova,
Medņevas pagasts,
Viļakas novads,
LV-4586
pirmdienās 8:30 – 15:00

 

Šķilbēnu pagasts
Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587

pirmdienās 8:30 – 15:00

Inga Kokoreviča

Sociālais darbinieks

Tālr. 28300048

e-pasts: inga.kokorevica@vilaka.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Susāju  pagasts
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
pirmdienās 08:30 – 16:00

Kupravas pagasts
Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582

otrdienās no 13:00 – 15:00

Šķilbēnu pagasts
Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Sociālais darbinieks
Lilita Kalve
Tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv
otrdienās 8:30 – 11:00
Šķilbēnu pagasts
Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
otrdienās 9:00 – 11:00
Šķilbēnu pagasts
Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Mieriņa
Tālr.28359222, vesma.mierina@vilaka.lv
ceturdienās 13:00 – 15:00
Medņevas pagasts
“Pienenes”, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
Sociālais darbinieks
Lilita Kalve
Tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv
pirmdienās 8:30 – 15:00
Medņevas pagasts
“Pienenes”, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
pirmdienās 8:30 – 15:00
Medņevas pagasts
“Pienenes”, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
Sociālais darbinieks
Lilita Kalve
Tālr. 26697040
e-pasts: lilita.kalve@vilaka.lv
ceturtdienās 9:00 – 12:00
Vecumu pagasts
“Ābeļziedi”, c. Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585
Sociālais darbinieks
Iluta Keiša
Tālr. 28004485
e-pasts: iluta.keisa@vilaka.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lv
pirmdienās 08:00 – 12:00
Vecumu pagasts
“Ābeļziedi”, c. Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Mieriņa
Tālr.28359222, vesma.mierina@vilaka.lv
trešdienās 14:00 – 16:00
Susāju  pagasts
Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Sociālais darbinieks
Inga Kokoreviča
Tālr. 28300048, inga.kokorevica@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Mieriņa
Tālr.28359222, vesma.mierina@vilaka.lv
pirmdienās 08:30 – 16:00

trešdienās 13:00 – 15:00

ceturtdienās 13:00 – 15:00

Žīguru  pagasts
Ciemata iela 4, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads LV-4584
Sociālais darbinieks
Vita Prancāne
Tālr. 26534548
e-pasts: vita.prancane@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Mieriņa
Tālr.28359222, vesma.mierina@vilaka.lv
ceturdienās 08:00 – 12:00

pirmdienās 9:00 – 11:00

otrdienās 14:00 – 16:00

Kupravas pagasts
Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582
Sociālā darbiniece
Inga Kokoreviča
Tālr. 28300048
e-pasts: inga.kokorevica@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vita Prancāne
Tālr. 26534548, vita.prancane@vilaka.lvSociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Vēsma Mieriņa
Tālr.28359222, vesma.mierina@vilaka.lv
trešdienās 10:00 – 15:00

otrdienās 13:00 – 15:00

trešdienās 9:00 – 12:00