Būvvalde

Anita Avotiņa, vadītāja

Tālr. 64507075, 26161103
e-pasts: anita.avotina@balvi.lv

Gatis Rundzāns, Vadītāja vietnieks

Tālr. 27805011

e-pasts:gatis.rundzans@balvi.lv

Āris Kļaviņš, būvinspektors

Tālr. 64507118, 26511311

e-pasts: aris.klavins@balvi.lv

Andrejs Stepāns, būvinspektors

Tālr.29141842

e-pasts: andrejs.stepans@balvi.lv