Kontakti

Viļakas novada domes administrācija

DOMES DARBA LAIKS:
Pirmdiena: 8:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 14:00

PUSDIENU PĀRTRAUKUMS:
P;O;T;C – 12:00 – 12:30

ADRESE: Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
E-PASTS: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224

Rekvizīti

Reģ.Nr.90009115618
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Tālrunis: 64507224
Fakss: 64507208
e-pasts: dome@vilaka.lv
(Viļakas novada dome pieņem elektroniski parakstītus dokumentus)

Banka: AS “SEB BANKA”
kods: UNLALV2X
Konts: LV60UNLA0050017178471
Banka: AS “SWEDBANK”
kods: HABALV22
Konts:LV18HABA0551034294140
Banka: AS “CITADELE BANKA”
kods: PARXLV22
Konts: LV57PARX0012592900001