Pagastu pārvaldes

Kupravas pagasta pārvalde (Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Balvu novads, LV-4582)
Aleksandrs Tihomirovs

vadītājs

tālr. 26625286, 64521706

Gunta Trusova

sekretāre

tālr. 64521706
e-pasts:kuprava@balvi.lv

Medņevas pagasta pārvalde (Mežmalas iela 1, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads,  LV-4586)
Juris Prancāns

vadītājs tālr. 26950272

Maruta Dzanuška

sekretāre

tālr. 64522487
e-pasts:medneva@balvi.lv

Susāju pagasta pārvalde (Tautas iela 6, Viļaka, LV-4583)
Ilmārs Locāns

vadītājs

tālr. 29142740

Ingrīda Zondaka

sekretāre

tālr. 64507184
e-pasts:susaji@balvi.lv

Šķilbēnu pagasta pārvalde (Skolas iela 1A, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu novads, LV-4587)
Andris Mežals

vadītājs

tālr. 26470877

Svetlana Mežale

sekretāre

tālr. 64521243
e-pasts: skilbeni@balvi.lv

Vecumu pagasta pārvalde (Ābeļziedi, Borisova, Vecumu pag.,Balvu novads,  LV-4585)
Ilmārs Locāns

vadītājs

tālr. 29142740

Biruta Pavlova

sekretāre

tālr. 64546299
e-pasts: vecumi@balvi.lv

Žīguru pagasta pārvalde (Ciemata iela 4, Žīguri, Žīguru pag., LV-4584)
Inga Ludikova

vadītāja p.i.

tālr.

tālr. 64521393
e-pasts: ziguri@balvi.lv