Balvu novada vadība

Sergejs Maksimovs

Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs

T: 64522337, 29428458
E-pasts: sergejs.maksimovs@balvi.lv

Sandra Kapteine

Domes priekšsēdētāja vietniece

T: 26345838
E-pasts: sandra.kapteine@balvi.lv

.

Daina Tutiņa

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore

T: 27800548
E-pasts: daina.tutina@balvi.lv

Tamāra Locāne

Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos

T: 27850851
E-pasts: tamara.locane@balvi.lv

 

Jānis Bubnovs

Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos

T: 28341228
E-pasts: janis.bubnovs@balvi.lv