Mācību olimpiādes un konkursi

2020./2021.m.g olimpiāžu rezultāti:

Ķīmijas 62.olimpiādes rezultāti 9.-12.klasēm (docx)

Matemātikas 71.olimpiādes rezultāti 5.-8.klasēm (docx)

Matemātikas 71.olimpiādes rezultāti 9.-12.klasēm (docx)

Ģeogrāfijas 38.olimpiādes rezultāti 10.-12.klasēm (docx)

Ekonomikas 22.olimpiādes rezultāti 10.-12.klasēm (docx)

Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes otrā posma rezultāti 11.-12.klasēm (docx)

Fizikas 71.olimpiādes rezultāti 9.-12.klasēm (docx)

Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes otrā posma rezultāti 8.-9.klasēm (docx)

Filozofijas Valsts 7.olimpiādes otrā posma rezultāti (docx)

Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes rezultāti (docx)

Vēstures 27.olimpiādes rezultāti (docx)

Angļu valodas 50. Valsts olimpiādes otrā posma rezultātu kopvērtējums (docx)

Starpnovadu bioloģijas olimpiādes rezultāti un sasniegumi (docx)

Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (pdf)

Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD aktivitātes 2020./2021.mācību gadā (docx)

2019./2020.m.g olimpiāžu rezultāti:

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti (docx)

“Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 3.klašu latviešu valodas olimpiādes rezultāti” (docx)

“Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 4.klašu matemātikas olimpiādes rezultāti (docx)

“Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (8.-9.kl.) rezultāti” (docx)

“Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (11., 12.kl.) rezultāti” (docx)

“Dabaszinību konkurssa “Zinu! Protu! Izdaru!” (1.kl.) rezultāti” (docx)

“Ķīmijas olimpiādes (9.-12.kl.)  rezultāti” (docx)

“Matemātikas olimpiādes (5.-8.kl.) rezultāti” (docx)

“Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu matemātikas konkursa “Rēķini galvā!” (2.kl.) rezultāti (docx)

– Starpnovadu vēstures olimpiādes rezultāti (docx)

– Starpnovadu bioloģijas olimpiādes rezultāti un sasniegumi (docx)

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu Tautasdziesmu maratona (1.-9.kl.) rezultāti (doc)

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības Angļu valodas olimpiādes (10.-12.kl.) rezultāti (docx)

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība(doc)

– Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (pdf)

– Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (pdf)

– Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD aktivitātes 2019./2020.mācību gadā (docx)