Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana

Pakalpojuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma  īss raksturojums: Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskai vai juridiskai personai (zemes gabala īpašniekam vai tā pilnvarotai personai) veikt pieprasījumu pašvaldībai par koku ciršanas atļaujas saņemšanu.