Karjeras izglītība

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam Viļakas novada pašvaldība (docx)

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam Viļakas novada pašvaldība

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Viļakas novada dome ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus pieprasījumam un vajadzībām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti gan izmēģinājumskolu – Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas un Viļakas pamatskolas izglītojamiem, gan projektā neiesaistīto skolu – Upītes pamatskolas un Žīguru pamatskolas izglītojamiem. Projekta ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, muzejus, izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, piedalīties lekcijās un diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. septembris – 2020.gada 30. decembris.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns (Pdf)

Marija Vancāne PKK

Viļakas novadā īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017. gadā

Īstenojot Viļakas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un apgūstot ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, 31. oktobrī Viļakas pamatskolas 1., 2., 3. un daži 6.klases skolēni (kopskaitā 42 izglītojamie) devās mācību ekskursijā uz Latvijas Ugunsdzēsības muzeju Rīgā.

Tai pašā dienā Viļakas pamatskolas sešpadsmit 4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latgales novadpētniecības muzeju Rēzeknē.

Turpinājumā Viļakas pamatskolas pedagogu sagatavotais materiāls par gūtajiem iespaidiem:

Viļakas pamatskolas skolēni “Atklāj profesiju”

31. oktobrī Viļakas pamatskolas sākumskolas bērni skolotāju pavadībā devās izbraucienos, kuros atklājām profesiju noslēpumus.

1.-3. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeju Rīgā. Muzejs atrodas Rīgas vēsturiskā centra robežās, pretī Skanstes mikrorajonam 1910. gadā būvētajā ēkā – arhitektūras piemineklī.

Muzejā skolēniem bija iespēja iepazīt ugunsdzēsēja jeb glābēja profesiju, par kuru pastāstīja īsti profesionāļi – ugunsdzēsēji, cilvēki, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar citu cilvēku un arī dzīvnieku glābšanu.

Muzeja gide interesanti stāstīja par ugunsdzēsības attīstību un vēsturi, profesijas īpatnībām. Izrādās, sākotnēji tā bija brīvprātīgo organizācija. Kā arī pastāstīja, kādas prasmes un zināšanas jāapgūst, lai kļūtu par ugunsdzēsēju.

Skolēniem bija iespēja aplūkot seno laiku ugunsdzēsēju aprīkojumu, formas tērpus, fotogrāfijas, signalizācijas un trauksmes ierīces, kā arī miniatūru ugunsdzēsēju mašīnu kolekciju.

Skolēni un skolotāji labprāt izmēģināja roku nosacīta ugunsgrēka dzēšanā. Bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēja speciālo cepuri jeb ķiveri, kura bija ļoti smaga. Ar lielu prieku sēdāmies ugunsdzēsēju mašīnā un iejutāmies glābēju lomā. Noslēgumā bija iespēja noskatīties filmu par ugunsdrošību. Sapratām, ka ar uguni jokot nedrīkst. Ekskursijas beigās teicām lielu paldies ugunsdzēsējiem par viņu darbu un nesavtīgumu glābjot citus no briesmām.

4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Inesi un brīvprātīgā darba veicējām Lauru un Danu devās uz Rēzekni. Tur Latgales novadpētniecības muzejs mums atklāja podnieka profesijas noslēpumus. Interesantā muzejpedagoģiskajā nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar mālu materiālu, ar podnieka darbarīkiem, gatavās produkcijas veidiem un citām interesantām profesijas īpatnībām. Skolēni savās atsauksmēs par muzeja apmeklējumu saka:

“Mēs iedomājāmies, ka esam seno laiku tirgū, kur preci gatavo un pārdod keramiķi”

“Mēs saskaitījām uz lielā svečtura sveču turētājus un to bija 25!”

“Mēs varējām taisīt paši no māla visādas lietas – kaķus, suņus, gliemežus…”

“Pie īstas virpas pamēģinājām veidot māla formu”

“Interesanti bija grīdā iebūvētais ceplis, kurā dega liesmiņas”

“Sākumā mēs izmēģinājām virtuālo māla vāzes izgatavošanu”

“Mēs iepazinām visus keramiķa profesijas darbiņus – rakām mālu, to mīcījām, uz virpas veidojām formu, krāsojām, likām glazūru, kurinājām cepli, apdedzinājām un paskatījām savu izgatavoto vāzi.”

Paldies par doto iespēju ielūkoties profesiju pasaulē!

Viļakas pamatskolas skolotājas Irēna Logina, Inese Rēvalde un 4.klases skolēni

Novembra mēnesī, īstenojot Viļakas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, novada visu skolu interesentiem bija iespēja skatīt tehnobusu „Latvija”.

Pasākuma piedāvātājs Ainārs Dambergs:
„TehnoBusa – mobilās inženierzinātņu demonstrāciju laboratorijas – koncepcija jau pirms divām desmitgadēm tika radīta Vācijā, kad darba devēji apzinājās, kā nākotnē būs inženierzinātņu speciālistu trūkums. Tā tika izveidots autobuss  – mobilā laboratorija, lai šai jomai piesaistītu topošos studentus. Pirms diviem gadiem tāds TehnoBuss tika izveidots arī Latvijā un vēl līdz pat šai dienai tas ir vienīgais visā valstī”.

Š. g. 29.novembrī Tehnonbuss darbojās Viļakā pie Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta halles. Skolēni tika iepazīstināti ar inženierzinātnēm un iedrošināti tās studēt nākotnē. Mobilajā laboratorijā varēja apskatīt vairākas iekārtas, to skaitā arī mūsdienās populāro 3D printeri. Jāuzsver, ka šis ir Latvijā radīts printeris.

Viļakas pamatskolas 4.klases skolēnu iespaidi pēc tehnobusa apmeklējuma:

Man interesēja robotu darbs rūpnīcā; Man ļoti interesēja urbis, kas taisīja alumīnija detaļas; Bija interesanti skatīties, kā darbojas 3D printeris; Es pati piedalījos elektrības ražošanā! Patika vērot kā notika metināšana; Mēs paši varējām pārbaudīt gaisa spiedienu, redzēt kā saliek zobratu, Man patika, ka tas viss notika autobusā un mēs saņēmām dāvanā bukletiņus!

Tehnobusa piedāvājumu tehniskajās profesijās šajā dienā skatīja, iemēģināja un izglītības iegūšanas iespējas noskaidroja 147 skolēni.

Informāciju apkopoja PKK Marija Vancāne

PROJEKTA”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

AKTIVITĀTES 2018.gada sākumā

ĒNU DIENA 2018

Šī gada 14.februārī notika Ēnu diena visā Latvijā. Jauniešiem bija iespēja ēnot kādas profesijas pārstāvi, iepazīties ar viņa darbu. Skolēni varēja ēnot arī studentus. Trīs Viļakas Valsts ģimnāzijas jaunieši devās uz Rīgu, lai ēnotu savu izvēlēto profesiju pārstāvjus, bet viena skolniece ēnoja LLU studentu.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnot izvēlētās nākotnes profesijas perspektīvas, lai mērķtiecīgi veidotu sevi kā nākotnē pieprasītu profesionāli šogad devās VVĢ 12.klases skolēni Kristaps Dortāns, Evija Kravale un 11.klases skolnieces Laura Bratuškina un Anastasija Sediha (apmeklējot SIA Lattelecom, COBALT, Tele 2, LLU). Viņi noskaidroja, kas ir tās prasmes un zināšanas, kas būs nepieciešamas darba tirgū, veidoja pirmos kontaktus, iedvesmojās un kļuva zinošāki.

Izglītības izstāde Skola 2018

Šī gada 23. februārī Viļakas novada skolu 7.-12.klašu 49 skolēni projekta ietvaros “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” devās uz izstādi “Skola 2018”.  Paldies SIA NORDEKA darbiniekiem, kuri bija ļoti pretimnākoši sabiedriskā transporta plānošanā un saskaņošanā, lai skolēni bez pārsēšanās nokļūtu Ķīpsalā.

Izglītības izstādē “Skola 2018”, kur tika pārstāvētas vairāk nekā 140 mācību iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un citām Eiropas valstīm, skolēni vienkopus varēja iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām Latvijā un ārzemēs un atrast piemērotāko mācību iestādi, piedalīties dažādu profesiju paraugdemonstrējumos, konkursos un citās aktivitātēs.

Lielu interesi izpelnījās tie mācību iestāžu stendi, pie kuriem varēja pamēģināt darboties praktiski, kā arī mācību iestāžu stendi, kuros tika demonstrēti studentu izgudrojumi. Skolēni izstādes laikā varēja arī aizpildīt testus, lai labāk izzinātu paši sevi. Interešu testā bija jānovērtē, kādā mērā jaunietim patīk vai nepatīk katrs no minētajiem nodarbošanās veidiem.

Cilvēka profesionālā intereses atklājas krietnu laiku pirms viņš sāk strādāt apmaksātu darbu. Katra indivīda intereses veidojas jau mācoties skolā un caur brīvā laika aktivitātēm, kas tālāk var tikt īstenotas profesijā. Tests pēta attieksmi pret dažādām ikdienas aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas tālāk var tikt īstenotas profesijā.

Arī tos skolēnus un skolēnu vecākus, kuri nebija izglītības izstādē SKOLA 2018, aicinu ieskatīties interneta vietnē NIID.LV http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php , lai aizpildot testu papētītu bērna attieksmi pret dažādām ikdienas aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas iespējām un profesijām, kas saistītas ar 19 profesionālo interešu jomām. Ar tā palīdzību interesents varēs noteikt, kuras no jomām saista tieši viņu. Ja skolēns vēlas, var arī veikt arī pašizpētes testu, karjeras testu.

Aicinu Viļakas novada visu skolu klašu audzinātājus stāstīt skolēniem un viņu vecākiem par šo iespēju.

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA”

Š. g. 17.aprīlī Viļakas novada jauniešiem, kuri interesējas par zobārsta profesiju, ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, piedalījās “Dentista meistardarbnīcās”, kur bija iespēja iegūt informāciju un praktiski darboties ar zobārsta instrumentiem.

Viļakas Valsts ģimnāzijas, Žīguru pamatskolas un Rekavas vidusskolas interesenti ieradās Valdas Buzijanas zobārstniecības praksē uz Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA”, lai tur sīkāk uzzinātu par zobārsta profesiju.

Pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA” zobārste V.Buzijana sāka ar detalizētu stāstījumu par to, kurās mācību iestādēs var apgūt profesiju, cik ilgi ir jāmācās katrā no specialitātēm un kādas ir studiju maksas augstskolā.

Daudziem labi pazīstamā zobārste Valda Buzijana jauniešus iepazīstināja ar stomatoloģijas nozari un uzsvēra, ka jaunieši var izvēlēties savam aicinājumam piemērotāko specialitāti stomatoloģijā.

45 jauniešiem tika dota iespēja pašiem izveidot zobam plombas masu un uz paraugiem urbt un tīrīt zobos izveidojušos caurumus.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA” izvirzītais mērķis tika sasniegts, jo skolēni papildināja zināšanas par zobārsta profesiju, ieguva informācija par izglītības ieguves iespējām zobārsta profesijā un par mācību ilgumu dažādās specialitātēs. Interesenti varēja apzināties un salīdzināt, cik lielā mērā viņu dotības un rakstura īpašības ir piemērotas minētās profesijas pārstāvjiem.

Paldies dakterei Valdai Buzijanai par doto iespēju praktiskās nodarbībās skolēniem “iemēģināt roku” zobārsta darbā un apgūt zobārsta darba instrumentus eksperimentālā darbībā.

 

Informāciju par karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA” apkopoja Rekavas vidusskolas 11.a klases skolniece Lauma Ločmele, foto par pasākumu – Paula Ločmele Rekavas vidusskolas 11.a klases skolniece.

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne

KAA pasākums “Ceļojums profesiju pasaulē”

Pateicoties projektam “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” š. g. 1.jūnijā 36 mācībās labākie Viļakas pamatskolas skolēni devās iemīt ceļu uz vienu no profesiju pasaules pieturām – elektriķis. Lai to sasniegtu, devāmies uz Jūrmalu, kur tika apmeklēts Elektrum Energoefektivitātes centrs.

Tālā brauciena mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu par profesijām elektroenerģētikas nozarē, par izglītības iegūšanas iespējām un nozares darbinieku darbu ikdienā.

Iegūt informāciju par iespējām uzlabot dzīves kvalitāti, izmantojot elektroierīces, apgūt primitīvākās iemaņas dzīvojot kopā ar ikdienā nepieciešamo enerģijas avotu – elektrību.

Centra darbinieki iepazīstināja ar profesijām elektroapgādes nozarē, kā arī ar to, kādas profesijas nozarē ir vispieprasītākās un kādiem mācību priekšmetiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai tās varētu veiksmīgi apgūt.

Iepazīstināja arī ar atjaunīgo energoresursu izmantošanu, sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu, garantēto un nepārtraukto elektroapgādi, uzlabojot energolietošanas paradumus.

Paldies visiem, kas ļāva ielūkoties ar elektrību saistīto profesiju pasaulē un palīdzēja izprast šo profesiju piemērotību konkrēta karjeras ceļa izvēlei.

Iespaidus par KAA pasākumu „Ceļojums profesiju pasaulē” apkopoja Viļakas pamatskolas direktore A.Ločmele, foto L.Ozola.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās

Projekta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 2018./2019.m.g. karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti gan izmēģinājumskolās (Viļakas Valsts ģimnāzija, Rekavas vidusskola, Viduču pamatskola, Viļakas pamatskola), gan projektā neiesaistītās Žīguru pamatskolas izglītojamiem.

Plānotas aktivitātes, mācību ekskursijas darba pasaules iepazīšanai ar daudzveidīgu profesiju, arodu piedāvājumu, nodarbības pašizpētes veikšanai, karjeras lēmumu pieņemšanai, izglītības iespēju izpēte, karjeras konsultācijas. Projekta ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, valsts iestādes, mācību iestādes un laboratorijas, muzejus, izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, vērot profesionāļu demonstrējumus un izmēģināt darboties pašiem, piedalīties dienas nometnēs, lekcijās un diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas, tikties ar dažādu nozaru pārstāvjiem.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča.

Orientēšanās spēle „Iespēju durvis”

Skolas laikā skolēniem ir būtiski apzināties un izzināt profesiju daudzveidību, analizēt atbilstošu informāciju par profesijām, izzinot savas turpmākās izglītības iespējas.

2018. gada 31. oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.-11. klašu skolēni apmeklēja uzņēmumus un iestādes Viļakas pilsētā, lai noskaidrotu, kāda ir uzņēmumu, iestāžu darba ikdiena, kādi profesiju pārstāvji tur strādā, kādas prasmes nepieciešamas darba pienākumu izpildei.

Pasākums sākās ar maršrutu izlozi. Ceļā devās 4 grupas, kuru darba uzdevums bija apmeklēt 4-5 uzņēmumus, intervēt tur strādājošos, iepazīties ar darba apstākļiem, specifiku, aizpildīt darba lapas un sūtīt fotoatskaiti uz kopējo WhatsApp  grupu.

„Mācījāmies būt patstāvīgi, komunicēt, noformulēt savas domas, uzdrošināties”.

„Tā bija iespēja pavadīt laiku lietderīgi, uzzināt daudz ko jaunu, guvām pozitīvas emocijas.”

„Sapratām, ka jebkurā profesijā ļoti svarīgi ir komunikācija un priekšmeti, kurus apgūstam skolā, var noderēt ikdienas dzīvē, izvēloties profesiju.”

„Priecājamies, ka mūsu pilsētā ir pretimnākoši cilvēki, kuri gatavi pastāstīt par savu darbu skolēniem, kuri varbūt ir strupceļā profesijas izvēlē.”

Tādas ir tikai dažas atziņas pēc šī pasākuma, kurš mums izdevās!

Skolēni apmeklēja Viļakas kultūras namu, SIA”Kira” ofisu, Sociālo dienestu, Viļakas sociālās aprūpes centru,  Viļakas novada domi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, SIA Ekofabrika šūšanas cehu, „Latvijas aptieku”, Viļakas novada bibliotēku, Tūrisma informācijas centru.

1.novembrī iepazīties ar sava pagasta uzņēmumiem devās arī Rekavas vidusskolas 11.klase. Ceļojums gan bija nedaudz savādāks – visi vienā grupā un ar autobusu, bet tikpat interesants un patīkamiem pārsteigumiem bagāts!

Lūk, dažas atziņas pēc šī ceļojuma.

„Lai būtu veiksmīgs uzņēmējs, nepieciešama laba izglītība, atbalsta komanda, motivācija un gribasspēks kaut ko darīt.”

„Mūsu pienotavas piens nonāk Vācijā!”

Skolēni apmeklēja kafejnīcu „Kamīnkrogs” un pienotavu, Rekavas sociālās aprūpes māju, Rekavas dzirnavas-jaunāko un interesantāko pagasta uzņēmumu, kultūras namu.

Paldies visiem jaukajiem un pretimnākošajiem cilvēkiem, kuri mūs sagaidīja savās darbavietās!

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Mazā karjeras diena- tikšanās ar LU Rīgas medicīnas koledžas studentiem

Š.g. 22.novembrī Viļakas novada skolās viesojās medicīnas studenti, lai iepazīstinātu ar ārsta palīga, medmāsa profesiju specifiku, mācīšanās un darba iespējām. Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēni varēja darboties praktiski, pārbaudīt savas zināšanas pirmās palīdzības jautājumos, iepazīties ar studentu dzīves daudzveidību.

Lieliska iespēja

Rekavas vidusskolā viesojās Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas pārstāvji, lai iepazīstinātu interesentus ar atbildīgo mediķa profesiju. Tikšanā izvērtās par praktisku nodarbību, kurā skolēni varēja „iepazīt” mediķa darbu 3 pozīcijās: skābekļa daudzuma noteikšana asinīs ar portatīvu pulsa oksimetru, kuru uzliek uz pirksta, assinsspiediena pārbaude ar mehānisko un digitālo iekārtu un injekcija gan muskulī, gan vēnā. Koledžas pārstāvji bija ieradušies  ar visu praktiskām nodarbībām  nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. Arī roku-mulāžu, kura pēc izskata un īpašībām maksimāli pietuvināta cilvēka rokai. Koledžas pārstāve katram interesentam ierādīja, kā sameklēt vēnu, kā iedurt, līdz parādās „asinis”, kā injicēt un arī kā pareizi atbrīvoties no vienreizējas lietošanas cimdiem pēc procedūras.

No skolēnu puses atsaucība bija milzīga. Šī bija tā reize, kad visi klātesošie gribēja gan dzirdēt, gan redzēt, gan mēģināt.

Paldies LU Rīgas medicīnas koledžas pārstāvjiem par šo izbraukuma nodarbību. Lai veselība mums un mūsu tuviniekiem!

Rekavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja I.Saidāne

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča