Kapitālsabiedrību pārvaldība

SIA “Viļakas Veselības aprūpes centrs”

Adrese: Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
tālr./ fax. 64563225 (grāmatvede)
mob.tālr. 26416953 (galvenā māsa)
tālr. 64507112, mob.t. 29169064 (valdes locekle Valda Buzijana)
e-pasts: vilakasvac@inbox.lv

Pieejami šādi pakalpojumi:

  • Vispārējā ārstu prakse;
  • Specializētā ārstu prakse;
  • Zobārstu prakse;
  • Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā.

Viļakas novada domes lēmums “Par tiešo līdzdalību SIA “‘Viļakas Veselības aprūpes centrs”

Viļakas novada pašvaldības kapitāldaļu pārstāvis -izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Kapitālsabiedrības gada pārskats

Informācija par izmaksātajām dividentēm: nav.

Ziņas vai publiskā persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: nav paredzēts.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju: nav.

SIA “Balvu autotransports”


Ezera 3, Balvi, Balvu n., LV-4501
Reģ.Nr.43403001424
Tālr.64521701
E-pasta adrese:balvu.autotransports@inbox.lv

Viļakas novada domes lēmums “Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu autotransports””

Viļakas novada pašvaldības kapitāldaļu pārstāvis -izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Kapitālsabiedrības gada pārskats

Informācija par izmaksātajām dividentēm: nav.

Ziņas vai publiskā persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: nav paredzēts.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju: nav.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Ārstniecības iestādes kods: 500200052
Juridiskā adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501
Faktiskā adrese: Upes iela 1, Gulbene, LV-4401
Reģistrācijas nr.Nr.44103058086

Viļakas novada domes lēmums “Par tiešo līdzdalību SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Viļakas novada pašvaldības kapitāldaļu pārstāvis -izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Kapitālsabiedrības gada pārskats

Informācija par izmaksātajām dividentēm:

Ziņas vai publiskā persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: nav paredzēts.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju: nav.

SIA “ZAAO”

Tālr.: 64 281 250
E-pasts: zaao@zaao.lv
SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ. nr.: 4410 30155 09

Viļakas novada domes lēmums “par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO””

Viļakas novada pašvaldības kapitāldaļu pārstāvis -izpilddirektore Zigrīda Vancāne

Kapitālsabiedrības gada pārskats

Informācija par izmaksātajām dividentēm: nav

Ziņas vai publiskā persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: nav paredzēts.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju: nav.

Viļakas novada domes 2012.gada 25.oktobra noteikumi “Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi”