Izglītības iestādes

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

Liepnas ielā 18, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

Vadītāja Lilita Šnepere, tālr. 26366179, 64563291

e-pasts:vilakapii@balvi.lv

web: Viļakas PII

Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Vadītāja Ilze Brokāne, tālr. 28380882

e-pasts: ilze-30@inbox.lv,

e-pasts iestādei: mednevapasacina@inbox.lv

Viduču pamatskola

Direktore Ināra Sokirka, tālr. 26559817
e-pasts: viduci@inbox.lv

Viduču pamatskolas tīmekļa vietne- http://www.viducuskola.lv/

Viļakas Valsts ģimnāzija

Direktore Sarmīte Šaicāne, tālr. 26311663
e-pasts iestādei: sarmite.saicane@vilaka.lv
WWW –  http://vvg.vilaka.lv/

Žīguru pamatskola

Direktore Sanita Orlovska, tālr. 64521833, 64521618, fakss 64521833
e-pasts: ziguri.skola@vilaka.lv

Rekavas vidusskola

Direktore Žanna Maksimova, tālr. 26423700

e-pasts: rekavavsk@balvi.lv