Pirmskolas izglītība

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

Liepnas ielā 18, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

Vadītāja Lilita Šnepere, tālr. 26366179, 64563291

e-pasts:vilakapii@balvi.lv

web: Viļakas PII

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns 2019.-2023.gadam (docx)

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes pašnovertējuma ziņojums

Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Vadītāja Ilze Brokāne, tālr. 28380882

e-pasts: ilze-30@inbox.lv,

e-pasts iestādei:pasacina@balvi.lv

Viļakas novada Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” Attīstības plāns 2020.-2024.gadam

Pašnovērtējuma ziņojums

Pielikumi