Karjeras izglītība Viļakas novadā

Pedagoga karjeras konsultanta piedāvājumi Viļakas novada skolās, noderīgas saites

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam Viļakas novada pašvaldība

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam Viļakas novada pašvaldībā

Viļakas novada skolēni Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Pedagoga karjeras konsultanta piedāvājumi Viļakas novada skolās

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Viļakas novada dome ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus pieprasījumam un vajadzībām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti gan izmēģinājumskolu – Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas un Viļakas pamatskolas izglītojamiem, gan projektā neiesaistīto skolu – Upītes pamatskolas un Žīguru pamatskolas izglītojamiem. Projekta ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, muzejus, izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, piedalīties lekcijās un diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. septembris – 2020.gada 30. decembris.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns (Pdf)

Marija Vancāne PKK

Viļakas novadā īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017. gadā

Īstenojot Viļakas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un apgūstot ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, 31. oktobrī Viļakas pamatskolas 1., 2., 3. un daži 6.klases skolēni (kopskaitā 42 izglītojamie) devās mācību ekskursijā uz Latvijas Ugunsdzēsības muzeju Rīgā.

Tai pašā dienā Viļakas pamatskolas sešpadsmit 4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latgales novadpētniecības muzeju Rēzeknē.

Turpinājumā Viļakas pamatskolas pedagogu sagatavotais materiāls par gūtajiem iespaidiem:

Viļakas pamatskolas skolēni “Atklāj profesiju”

31. oktobrī Viļakas pamatskolas sākumskolas bērni skolotāju pavadībā devās izbraucienos, kuros atklājām profesiju noslēpumus.

1.-3. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeju Rīgā. Muzejs atrodas Rīgas vēsturiskā centra robežās, pretī Skanstes mikrorajonam 1910. gadā būvētajā ēkā – arhitektūras piemineklī.

Muzejā skolēniem bija iespēja iepazīt ugunsdzēsēja jeb glābēja profesiju, par kuru pastāstīja īsti profesionāļi – ugunsdzēsēji, cilvēki, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar citu cilvēku un arī dzīvnieku glābšanu.

Muzeja gide interesanti stāstīja par ugunsdzēsības attīstību un vēsturi, profesijas īpatnībām. Izrādās, sākotnēji tā bija brīvprātīgo organizācija. Kā arī pastāstīja, kādas prasmes un zināšanas jāapgūst, lai kļūtu par ugunsdzēsēju.

Skolēniem bija iespēja aplūkot seno laiku ugunsdzēsēju aprīkojumu, formas tērpus, fotogrāfijas, signalizācijas un trauksmes ierīces, kā arī miniatūru ugunsdzēsēju mašīnu kolekciju.

Skolēni un skolotāji labprāt izmēģināja roku nosacīta ugunsgrēka dzēšanā. Bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēja speciālo cepuri jeb ķiveri, kura bija ļoti smaga. Ar lielu prieku sēdāmies ugunsdzēsēju mašīnā un iejutāmies glābēju lomā. Noslēgumā bija iespēja noskatīties filmu par ugunsdrošību. Sapratām, ka ar uguni jokot nedrīkst. Ekskursijas beigās teicām lielu paldies ugunsdzēsējiem par viņu darbu un nesavtīgumu glābjot citus no briesmām.

4.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Inesi un brīvprātīgā darba veicējām Lauru un Danu devās uz Rēzekni. Tur Latgales novadpētniecības muzejs mums atklāja podnieka profesijas noslēpumus. Interesantā muzejpedagoģiskajā nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar mālu materiālu, ar podnieka darbarīkiem, gatavās produkcijas veidiem un citām interesantām profesijas īpatnībām. Skolēni savās atsauksmēs par muzeja apmeklējumu saka:

“Mēs iedomājāmies, ka esam seno laiku tirgū, kur preci gatavo un pārdod keramiķi”

“Mēs saskaitījām uz lielā svečtura sveču turētājus un to bija 25!”

“Mēs varējām taisīt paši no māla visādas lietas – kaķus, suņus, gliemežus…”

“Pie īstas virpas pamēģinājām veidot māla formu”

“Interesanti bija grīdā iebūvētais ceplis, kurā dega liesmiņas”

“Sākumā mēs izmēģinājām virtuālo māla vāzes izgatavošanu”

“Mēs iepazinām visus keramiķa profesijas darbiņus – rakām mālu, to mīcījām, uz virpas veidojām formu, krāsojām, likām glazūru, kurinājām cepli, apdedzinājām un paskatījām savu izgatavoto vāzi.”

Paldies par doto iespēju ielūkoties profesiju pasaulē!

Viļakas pamatskolas skolotājas Irēna Logina, Inese Rēvalde un 4.klases skolēni

Novembra mēnesī, īstenojot Viļakas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, novada visu skolu interesentiem bija iespēja skatīt tehnobusu „Latvija”.

Pasākuma piedāvātājs Ainārs Dambergs:
„TehnoBusa – mobilās inženierzinātņu demonstrāciju laboratorijas – koncepcija jau pirms divām desmitgadēm tika radīta Vācijā, kad darba devēji apzinājās, kā nākotnē būs inženierzinātņu speciālistu trūkums. Tā tika izveidots autobuss  – mobilā laboratorija, lai šai jomai piesaistītu topošos studentus. Pirms diviem gadiem tāds TehnoBuss tika izveidots arī Latvijā un vēl līdz pat šai dienai tas ir vienīgais visā valstī”.

Š. g. 29.novembrī Tehnonbuss darbojās Viļakā pie Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta halles. Skolēni tika iepazīstināti ar inženierzinātnēm un iedrošināti tās studēt nākotnē. Mobilajā laboratorijā varēja apskatīt vairākas iekārtas, to skaitā arī mūsdienās populāro 3D printeri. Jāuzsver, ka šis ir Latvijā radīts printeris.

Viļakas pamatskolas 4.klases skolēnu iespaidi pēc tehnobusa apmeklējuma:

Man interesēja robotu darbs rūpnīcā; Man ļoti interesēja urbis, kas taisīja alumīnija detaļas; Bija interesanti skatīties, kā darbojas 3D printeris; Es pati piedalījos elektrības ražošanā! Patika vērot kā notika metināšana; Mēs paši varējām pārbaudīt gaisa spiedienu, redzēt kā saliek zobratu, Man patika, ka tas viss notika autobusā un mēs saņēmām dāvanā bukletiņus!

Tehnobusa piedāvājumu tehniskajās profesijās šajā dienā skatīja, iemēģināja un izglītības iegūšanas iespējas noskaidroja 147 skolēni.

Informāciju apkopoja PKK Marija Vancāne

PROJEKTA”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

AKTIVITĀTES 2018.gada sākumā

ĒNU DIENA 2018

Šī gada 14.februārī notika Ēnu diena visā Latvijā. Jauniešiem bija iespēja ēnot kādas profesijas pārstāvi, iepazīties ar viņa darbu. Skolēni varēja ēnot arī studentus. Trīs Viļakas Valsts ģimnāzijas jaunieši devās uz Rīgu, lai ēnotu savu izvēlēto profesiju pārstāvjus, bet viena skolniece ēnoja LLU studentu.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnot izvēlētās nākotnes profesijas perspektīvas, lai mērķtiecīgi veidotu sevi kā nākotnē pieprasītu profesionāli šogad devās VVĢ 12.klases skolēni Kristaps Dortāns, Evija Kravale un 11.klases skolnieces Laura Bratuškina un Anastasija Sediha (apmeklējot SIA Lattelecom, COBALT, Tele 2, LLU). Viņi noskaidroja, kas ir tās prasmes un zināšanas, kas būs nepieciešamas darba tirgū, veidoja pirmos kontaktus, iedvesmojās un kļuva zinošāki.

Izglītības izstāde Skola 2018

Šī gada 23. februārī Viļakas novada skolu 7.-12.klašu 49 skolēni projekta ietvaros “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” devās uz izstādi “Skola 2018”.  Paldies SIA NORDEKA darbiniekiem, kuri bija ļoti pretimnākoši sabiedriskā transporta plānošanā un saskaņošanā, lai skolēni bez pārsēšanās nokļūtu Ķīpsalā.

Izglītības izstādē “Skola 2018”, kur tika pārstāvētas vairāk nekā 140 mācību iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un citām Eiropas valstīm, skolēni vienkopus varēja iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām Latvijā un ārzemēs un atrast piemērotāko mācību iestādi, piedalīties dažādu profesiju paraugdemonstrējumos, konkursos un citās aktivitātēs.

Lielu interesi izpelnījās tie mācību iestāžu stendi, pie kuriem varēja pamēģināt darboties praktiski, kā arī mācību iestāžu stendi, kuros tika demonstrēti studentu izgudrojumi. Skolēni izstādes laikā varēja arī aizpildīt testus, lai labāk izzinātu paši sevi. Interešu testā bija jānovērtē, kādā mērā jaunietim patīk vai nepatīk katrs no minētajiem nodarbošanās veidiem.

Cilvēka profesionālā intereses atklājas krietnu laiku pirms viņš sāk strādāt apmaksātu darbu. Katra indivīda intereses veidojas jau mācoties skolā un caur brīvā laika aktivitātēm, kas tālāk var tikt īstenotas profesijā. Tests pēta attieksmi pret dažādām ikdienas aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas veidiem, kas tālāk var tikt īstenotas profesijā.

Arī tos skolēnus un skolēnu vecākus, kuri nebija izglītības izstādē SKOLA 2018, aicinu ieskatīties interneta vietnē NIID.LV http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php , lai aizpildot testu papētītu bērna attieksmi pret dažādām ikdienas aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas iespējām un profesijām, kas saistītas ar 19 profesionālo interešu jomām. Ar tā palīdzību interesents varēs noteikt, kuras no jomām saista tieši viņu. Ja skolēns vēlas, var arī veikt arī pašizpētes testu, karjeras testu.

Aicinu Viļakas novada visu skolu klašu audzinātājus stāstīt skolēniem un viņu vecākiem par šo iespēju.

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA”

Š. g. 17.aprīlī Viļakas novada jauniešiem, kuri interesējas par zobārsta profesiju, ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, piedalījās “Dentista meistardarbnīcās”, kur bija iespēja iegūt informāciju un praktiski darboties ar zobārsta instrumentiem.

Viļakas Valsts ģimnāzijas, Žīguru pamatskolas un Rekavas vidusskolas interesenti ieradās Valdas Buzijanas zobārstniecības praksē uz Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA”, lai tur sīkāk uzzinātu par zobārsta profesiju.

Pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA” zobārste V.Buzijana sāka ar detalizētu stāstījumu par to, kurās mācību iestādēs var apgūt profesiju, cik ilgi ir jāmācās katrā no specialitātēm un kādas ir studiju maksas augstskolā.

Daudziem labi pazīstamā zobārste Valda Buzijana jauniešus iepazīstināja ar stomatoloģijas nozari un uzsvēra, ka jaunieši var izvēlēties savam aicinājumam piemērotāko specialitāti stomatoloģijā.

45 jauniešiem tika dota iespēja pašiem izveidot zobam plombas masu un uz paraugiem urbt un tīrīt zobos izveidojušos caurumus.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA” izvirzītais mērķis tika sasniegts, jo skolēni papildināja zināšanas par zobārsta profesiju, ieguva informācija par izglītības ieguves iespējām zobārsta profesijā un par mācību ilgumu dažādās specialitātēs. Interesenti varēja apzināties un salīdzināt, cik lielā mērā viņu dotības un rakstura īpašības ir piemērotas minētās profesijas pārstāvjiem.

Paldies dakterei Valdai Buzijanai par doto iespēju praktiskās nodarbībās skolēniem “iemēģināt roku” zobārsta darbā un apgūt zobārsta darba instrumentus eksperimentālā darbībā.

Informāciju par karjeras attīstības atbalsta pasākumu “DENTISTA MEISTARDARBNĪCA” apkopoja Rekavas vidusskolas 11.a klases skolniece Lauma Ločmele, foto par pasākumu – Paula Ločmele Rekavas vidusskolas 11.a klases skolniece.

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Marija Vancāne

KAA pasākums “Ceļojums profesiju pasaulē”

Pateicoties projektam “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” š. g. 1.jūnijā 36 mācībās labākie Viļakas pamatskolas skolēni devās iemīt ceļu uz vienu no profesiju pasaules pieturām – elektriķis. Lai to sasniegtu, devāmies uz Jūrmalu, kur tika apmeklēts Elektrum Energoefektivitātes centrs.

Tālā brauciena mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu par profesijām elektroenerģētikas nozarē, par izglītības iegūšanas iespējām un nozares darbinieku darbu ikdienā.

Iegūt informāciju par iespējām uzlabot dzīves kvalitāti, izmantojot elektroierīces, apgūt primitīvākās iemaņas dzīvojot kopā ar ikdienā nepieciešamo enerģijas avotu – elektrību.

Centra darbinieki iepazīstināja ar profesijām elektroapgādes nozarē, kā arī ar to, kādas profesijas nozarē ir vispieprasītākās un kādiem mācību priekšmetiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai tās varētu veiksmīgi apgūt.

Iepazīstināja arī ar atjaunīgo energoresursu izmantošanu, sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu, garantēto un nepārtraukto elektroapgādi, uzlabojot energolietošanas paradumus.

Paldies visiem, kas ļāva ielūkoties ar elektrību saistīto profesiju pasaulē un palīdzēja izprast šo profesiju piemērotību konkrēta karjeras ceļa izvēlei.

Iespaidus par KAA pasākumu „Ceļojums profesiju pasaulē” apkopoja Viļakas pamatskolas direktore A.Ločmele, foto L.Ozola.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās

Projekta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 2018./2019.m.g. karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti gan izmēģinājumskolās (Viļakas Valsts ģimnāzija, Rekavas vidusskola, Viduču pamatskola, Viļakas pamatskola), gan projektā neiesaistītās Žīguru pamatskolas izglītojamiem.

Plānotas aktivitātes, mācību ekskursijas darba pasaules iepazīšanai ar daudzveidīgu profesiju, arodu piedāvājumu, nodarbības pašizpētes veikšanai, karjeras lēmumu pieņemšanai, izglītības iespēju izpēte, karjeras konsultācijas. Projekta ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, valsts iestādes, mācību iestādes un laboratorijas, muzejus, izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, vērot profesionāļu demonstrējumus un izmēģināt darboties pašiem, piedalīties dienas nometnēs, lekcijās un diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas, tikties ar dažādu nozaru pārstāvjiem.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča.

Orientēšanās spēle „Iespēju durvis”

Skolas laikā skolēniem ir būtiski apzināties un izzināt profesiju daudzveidību, analizēt atbilstošu informāciju par profesijām, izzinot savas turpmākās izglītības iespējas.

2018. gada 31. oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.-11. klašu skolēni apmeklēja uzņēmumus un iestādes Viļakas pilsētā, lai noskaidrotu, kāda ir uzņēmumu, iestāžu darba ikdiena, kādi profesiju pārstāvji tur strādā, kādas prasmes nepieciešamas darba pienākumu izpildei.

Pasākums sākās ar maršrutu izlozi. Ceļā devās 4 grupas, kuru darba uzdevums bija apmeklēt 4-5 uzņēmumus, intervēt tur strādājošos, iepazīties ar darba apstākļiem, specifiku, aizpildīt darba lapas un sūtīt fotoatskaiti uz kopējo WhatsApp  grupu.

„Mācījāmies būt patstāvīgi, komunicēt, noformulēt savas domas, uzdrošināties”.

„Tā bija iespēja pavadīt laiku lietderīgi, uzzināt daudz ko jaunu, guvām pozitīvas emocijas.”

„Sapratām, ka jebkurā profesijā ļoti svarīgi ir komunikācija un priekšmeti, kurus apgūstam skolā, var noderēt ikdienas dzīvē, izvēloties profesiju.”

„Priecājamies, ka mūsu pilsētā ir pretimnākoši cilvēki, kuri gatavi pastāstīt par savu darbu skolēniem, kuri varbūt ir strupceļā profesijas izvēlē.”

Tādas ir tikai dažas atziņas pēc šī pasākuma, kurš mums izdevās!

Skolēni apmeklēja Viļakas kultūras namu, SIA”Kira” ofisu, Sociālo dienestu, Viļakas sociālās aprūpes centru,  Viļakas novada domi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, SIA Ekofabrika šūšanas cehu, „Latvijas aptieku”, Viļakas novada bibliotēku, Tūrisma informācijas centru.

1.novembrī iepazīties ar sava pagasta uzņēmumiem devās arī Rekavas vidusskolas 11.klase. Ceļojums gan bija nedaudz savādāks – visi vienā grupā un ar autobusu, bet tikpat interesants un patīkamiem pārsteigumiem bagāts!

Lūk, dažas atziņas pēc šī ceļojuma.

„Lai būtu veiksmīgs uzņēmējs, nepieciešama laba izglītība, atbalsta komanda, motivācija un gribasspēks kaut ko darīt.”

„Mūsu pienotavas piens nonāk Vācijā!”

Skolēni apmeklēja kafejnīcu „Kamīnkrogs” un pienotavu, Rekavas sociālās aprūpes māju, Rekavas dzirnavas-jaunāko un interesantāko pagasta uzņēmumu, kultūras namu.

Paldies visiem jaukajiem un pretimnākošajiem cilvēkiem, kuri mūs sagaidīja savās darbavietās!

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Mazā karjeras diena- tikšanās ar LU Rīgas medicīnas koledžas studentiem

Š.g. 22.novembrī Viļakas novada skolās viesojās medicīnas studenti, lai iepazīstinātu ar ārsta palīga, medmāsa profesiju specifiku, mācīšanās un darba iespējām. Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēni varēja darboties praktiski, pārbaudīt savas zināšanas pirmās palīdzības jautājumos, iepazīties ar studentu dzīves daudzveidību.

Lieliska iespēja

Rekavas vidusskolā viesojās Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas pārstāvji, lai iepazīstinātu interesentus ar atbildīgo mediķa profesiju. Tikšanā izvērtās par praktisku nodarbību, kurā skolēni varēja „iepazīt” mediķa darbu 3 pozīcijās: skābekļa daudzuma noteikšana asinīs ar portatīvu pulsa oksimetru, kuru uzliek uz pirksta, assinsspiediena pārbaude ar mehānisko un digitālo iekārtu un injekcija gan muskulī, gan vēnā. Koledžas pārstāvji bija ieradušies  ar visu praktiskām nodarbībām  nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. Arī roku-mulāžu, kura pēc izskata un īpašībām maksimāli pietuvināta cilvēka rokai. Koledžas pārstāve katram interesentam ierādīja, kā sameklēt vēnu, kā iedurt, līdz parādās „asinis”, kā injicēt un arī kā pareizi atbrīvoties no vienreizējas lietošanas cimdiem pēc procedūras.

No skolēnu puses atsaucība bija milzīga. Šī bija tā reize, kad visi klātesošie gribēja gan dzirdēt, gan redzēt, gan mēģināt.

Paldies LU Rīgas medicīnas koledžas pārstāvjiem par šo izbraukuma nodarbību. Lai veselība mums un mūsu tuviniekiem!

Rekavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja I.Saidāne

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Fotogrāfs –no hobija uz profesiju

Š. g. 30. novembrī Viļakas novada skolu 7.-9. klašu skolēniem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros bija iespēja piedalīties pasākumā „Fotogrāfs – no hobija uz profesiju”.

Pasākums – maratons, tā varētu nosaukt šo interesanto un ļoti personīgi izdzīvoto pasākumu, jo tā vadītāja Madara Šaicāne dienas laikā tikās ar skolēniem 3 skolās: Rekavas vidusskolā, Viduču pamatskolā, kur piebiedrojās arī Žīguru pamatskolas audzēkņi, un Viļakas Valsts ģimnāzijā. Aizraujošs stāstījums, prezentācija par fotogrāfa profesiju, par mācīšanos un darba iespējām, par sevis realizēšanu un dažādiem profesionāliem „knifiņiem”. Īpaši interesanti tas viss izskanēja Madaras azartiskajā stāstījumā, jo viņas personīgā pieredze un ceļš uz fotogrāfa profesiju ir tieši tāds, kad jau bērnībā iesācies hobijs kļūst par tavu profesiju, kurā tu spēj realizēt sevi, justies pārliecinoši, izmantot visu savu līdzšinējo pieredzi un iegūtās zināšanas. Fotogrāfam jābūt gan psihologam, gan kultūrvēstures speciālistam, gan fiziski izturīgam cilvēkam, gan meistarīgi jākomunicē, jāzina valodas un jāprot daudz ko citu. Pašlaik Madara ir viena no labākajām modeļu fotogrāfēm, darbojas arī apmācot jauniešus. Šajās tikšanās reizēs viņa ļoti labprāt dalījās ar personīgo pieredzi, aktualizēja daudzas lietas, kas svarīgas mūsdienu jauniešiem izvēloties profesiju.

„Klausoties par fotogrāfa profesiju, man sagribējās atrast profesiju, kas būtu mans hobijs” –šī atziņa varētu būt kā pasākuma moto. Jo prieks ir darīt to, ko tu dari ar prieku!

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Profesija kā māksla

Š.g.20.decembrī Viļakas novada skolu 9.-12. klašu skolēni ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās pasākumā „Profesija kā māksla”.

Rekavas vidusskolas sporta hallē pulcējās Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un Žīguru pamatskolas skolēni – interesenti, lai iepazītos ar skaistumkopšanu saistītajām profesijām. Lana Barovska un viņas palīdzes Inta Ozola, Santa Baltā iepazīstināja ar manikīra, friziera un meikapa speciālista profesijām. Pastāstīja par iespējām mācīties, celt kvalifikāciju, jo šīs ir vienas no tām profesijām, kur „jāseko laikam”, vienmēr jāapgūst kas jauns, ja gribi saglabāt laba meistara slavu. Tu vari kļūt par labu speciālistu, bet šis profesijas var būt arī kā papildus darbs, iespēja ietaupīt ģimenes līdzekļus, iespēja strādāt studiju laikā.

Meistares demonstrēja arī savas profesionālās prasmes dažādu frizūru veidošanā, meikapa uzlikšanā, nagu kopšanā un dekorēšanā. Un tad sākās interesantākā pasākuma daļa – iespēja pašiem izmēģināt roku. Tika vīlēti un lakoti nagi, izmēģināta bižu pīšana. Norisinājās sarunas par pareizu meikapu, atklāti profesijas „noslēpumi”. Daudzi izmantoja šo iespēju, daudziem pietrūka drosmes, kaut gan kādreiz ir vērtīgi paskatīties arī, kā strādā citi.

„Atsaucīgas pasniedzējas. Patika, ka varēja darboties praktiski un, ka varēja uzzināt par jaunākajām tendencēm, un uzdot savus jautājumus. Noderīgi, ka izstāstīja, kurās skolās labāk mācīties”.

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Amatu dienas „Senie amati – jauni!”

2019. g. janvārī Viļakas novada skolu 1.-6. klašu skolēni ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās amatu dienu pasākumā „Senie amati – jauni!”. Pasākums bija ieplānots, kā izzinoša nodarbība, kuras laikā skolēni varēs iepazīties ar kāda amata meistaru, klausīties viņa stāstījumā, redzēt darba rezultātu un paši iemēģināt roku šajā amatā.

Šoreiz pie skolēniem viesojās un sava amata prasmes ierādīja Andris Ločmelis  – ādas apstrādes meistars. 22. janvārī notika darbošanās Viduču pamatskolā, 23. janvārī  – Rekavas vidusskolā, 30. janvārī  – Viļakas pamatskolā . Skolēni uzzināja par ādas apstrādes iespējām, kur un kā var apgūt šo amatu, piemēram, mākslas skolās, varēja aplūkot dažādus izgatavotos priekšmetus – jostas, maciņus, piekariņus, rokassprādzes uc.. Tikšanās laikā noskaidroja, ka daudzas prasmes var apgūt pašmācības ceļā, izmantojot interneta iespējas, ka hobijs var pārvērsties par profesiju – galvenais, lai tu pats esi ieinteresēts, tev patīk tas, ko tu dari. Un tad tu vari ļoti daudz!

Un tad sākās pati skaļākā nodarbību daļa! Tika izgatavotas aproces. Katrs skolēns varēja izvēlēties sev tīkamāko ādas gabalu, nomērīt un izgriezt aproci, tad ar āmuru un speciāliem šabloniem izsist rakstu pēc paša izvēles, iesist aproces aizdares spiedpogas. Veicās dažādi, ber rezultātā viss izdevās – aproces sanāca gana glītas. Bet galvenais – pašu izgatavotas! Un izrādās, ka šim darbam vajag gan spēku, gan precizitāti, gan pacietību, gan radošumu, gan prasmi saplānot darbus.

„Patika taisīt rokassprādzes no ādas.

Patika sist ar āmuru.

Patika veidot dažādus ornamentus.

Patika vērot izstrādājumu izstādi.

Tas bija grūti un skaļi, bet arī ļoti aizraujoši.

Es vēlētos, lai būtu ādas apstrādes stunda” …

Ar tādām atziņām beidzās visas nodarbības. Prieks par jaunajām prasmēm, meistara rādīto un stāstīto, iespēju praktiski darboties. Un protams par galveno ieguvumu – paša darināto aproci!

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Iepazīstam profesijas dažādās valsts iestādēs – pasākums „Es protu – es varu!?”

2019.g. 28.februārī Viļakas novada skolu 9.-12.. klašu skolēniem -interesentiem  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros tika dota iespēja apmeklēt dažādas valsts iestādes, tikties ar darbiniekiem, dažādu profesiju pārstāvjiem viņu darbavietās, iepazīt viņu darba ikdienu, iepazīties ar karjeras virzības, attīstības  iespējām. Šoreiz brauciena iespējas izmantoja Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas 10., 11. klašu skolēni.

Skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kuras laikā  apmeklēja Latvijas Banku, Latvijas Republikas Saeimu, Augstāko Tiesu.  Latvijas Bankā viņi noklausījās stāstījumu par naudas vēsturi, uzdeva jautājumus un saņēma izsmeļošas atbildes gan par izglītību, lai varētu strādāt tādā vietā, gan par daudzveidīgo profesiju klāstu bankas vajadzību nodrošināšanai, iepazinās ar Naudas skolas piedāvāto ekspozīciju – modernu un aizraujošu. Tālāk sekoja LR Saeimas apmeklējums. Ekskursijas laikā pa Saeimu varēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darba apstākļiem, darba specifiku, uzdot jautājumus, pat pasēdēt deputātu krēslos. Bet visinteresantākā daudziem likās ekskursija Augstākajā Tiesā. Pēc iepazīšanās ar iestādi, tās darbību, notika praktiska nodarbība ar tiesnesi, kura ļoti saistoši, aizraujoši iepazīstināja ar savas profesijas specifiku, radīja izpratni par tiesneša darbu, karjeras izaugsmes, attīstības iespējām, atbildēja uz daudzajiem jautājumiem.

„Bija ļoti interesanti doties uz Saeimu, jau sen vēlējos tur pabūt. Dzīvē viss šķiet pavisam citādāk nekā parāda televīzijā. Augstākajā tiesā bija ļoti atsaucīga tiesnese. Kopumā diena produktīvi pavadīta.”

„Man patika tas, ka mums tika dota iespēja iepazīties ne tikai ar svarīgiem valstij objektiem, bet arī ar interesantiem un tiešām vērtīgiem cilvēkiem. Prieks pabūt ēkās, kur vienkārši tāpat netiksi, tikties ar cilvēkiem, par kuru darbu ikdienā priekšstatu negūsi.”

„Izzinošs brauciens, apmeklēju tās vietas, kur nebiju. Visvairāk patika Augstākajā Tiesā, ļoti patika! Tagad apsveru domu mācīties par juristi.”

Kopumā jauniešu atsauksmes par redzēto, dzirdēto, satikto, uzzināto, iepazīto ļoti pozitīvas – gūta jauna pieredze, zināšanas, satikti interesanti cilvēki, iepazīta dažādu profesiju specifika.

Viļakas novada pedagogs karjeras konsultants Valentīna Beča

Nodarbība „Tavs radošais potenciāls biznesa ideju attīstībai”

2019. g. 27.martā Viļakas novada skolēniem- interesentiem bija iespēja piedalīties nodarbībā, kuras laikā varēja tikties ar jauno uzņēmēju Elīnu Kaļvu (Amati print), noklausīties stāstījumu par sava biznesa radīšanas iespējām, tam nepieciešamajām prasmēm. Nodarbība notika Rekavas vidusskolā un bija ieplānota 9.-12. klašu skolēniem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros kā aktivitāte darba pasaules iepazīšanai, karjeras lēmumu pieņemšanai.

Skolēni tikās ar Elīnu Kaļvu  – uzņēmēju, reklāmas mākslinieci, cilvēku , kurš ar ģimeni atgriezās un strādā savā dzimtajā pusē. Nodarbina sevi un nu arī dod darbavietas citiem. Dara darbu, ko ir mācījusies, kas patīk. Atrod laiku gan darbam, gan ģimenei. Rada dažādas skaistas un noderīgas lietas – apdrukā dažādus priekšmetus, veido bukletus, noformē skatlogus u.c..

Kopš šā gada rudens uzņēmums Amati projekts, kas darbojas ar zīmolu Amati print, strādā pašu spēkiem renovētās telpās Balvu pilsētas centrā un nodarbina trīs cilvēkus. «Sākumā strādāju viena pati, tēta birojā man bija savs galds, kur darbojos ar mazajiem printeriem, griešanas aparātiem un citu tehniku. Ikreiz, nopērkot kādu jaunu iekārtu, sapratu, ka vietas kļūst arvien mazāk, tāpēc šī gada vasarā iegādājos ēku, kur strādājam arī šobrīd. Pirms tam pāris gadus darbojāmies piemājas garāžā, kurā bija ierīkota darbnīca. Daudzi veiksmīgi uzņēmēji savu biznesu sāk tieši garāžā, ceru, ka tas nesīs veiksmi arī mums,» stāstīja Elīna. Viņas stāstījumā par sava biznesa attīstību kāds no skolēniem varēja ieraudzīt arī savas nākotnes iespējas.

Otrajā nodarbības daļā Elīna iesaistīja skolēnus grupu darbā, aktīvā darbībā – biznesa ideju radīšanā, izvērtēšanā, diskusijā par iespējām un izaicinājumiem to īstenošanā. Jauniešiem” bija interesanti veikt grupu darbu, uzzināt, ko var paveikt, kad grib un cenšas”. „Interesanta un noderīga tikšanās” – tāds bija nodarbības novērtējums.

Viļakas novada PKK Valentīna Beča

Izglītības izstāde „Skola 2019”

2019. g. 1.martā Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas 10.-12.. klašu skolēni -interesenti  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās uz gadskāktējo izglītības izstādi Rīgā, Ķīpsalā. Brauciena mērķis – iegūt informāciju par izglītības iespējām.

No 1. līdz 3. martam starptautiskā izglītības izstāde Skola jau divdesmit piekto reizi Ķīpsalā piedāvāja iegūt aktuālāko informāciju par mācību iespējām, palīdzēja izvēlēties turpmāko izglītības ceļu. Vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri – koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas -, mācību centri u. c. – jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti varēja uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Skolas informēja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpusstudiju aktivitātēm. Tieši izstādē augstskolas pirmoreiz prezentēja jaunās 2019./2020. mācību gada studiju programmas. Lai skolēni gūtu priekštatu par dažādām profesijām un atklātu sev arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes dalībnieki apmeklētājiem piedāvāja iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā arodā, «pielaikot» kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u.c. profesijas.

Skolēni izmantojot šo iespēju, atzinīgi novērtēja piedāvātās iespējas. „Šajā izstādē biju pirmo reizi, apskatīju mani interesējošās skolas. Patiess prieks, ka studenti ir tik atvērti un dalās ar savu pieredzi, paskaidro visu no jauniešu skatupunkta, pastāsta, kā rīkoties dažādās situācijās. Beidzot sapratu, ko gribu dzīvē, varu ar mierīgu sirdi dzīvot, zinot, ko man noteikti vajadzēs nākotnē. ”

Viļakas novada PKK Valentīna Beča

Viļakas novada skolēni Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Viļakas novadā no 14. līdz 18.oktobrim norisinās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Karjeras nedēļas laikā Latvijas skolās un citās izglītības iestādēs notiks dažādi karjeras veidošanai veltīti pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas, kuros tiks akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās.

Viļakas novada skolu 7.- 9. klašu audzēkņi interaktīvās stundas laikā tiks aicināti apzināt tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem būs iespēja uzzināt, kā  profesijas mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē, kādu lomu tajā spēlē 3D printeri, kā tos  jau tagad pielietoto. Karjeras nedēļas laikā Viļakas novada skolēni tiksies ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas zinātniski pētnieciskā centra izženieri Ritvaru Rēvaldu – 14. oktobrī viņš viesosies Viļakā, Vidučos, Rekavā.

Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļas pasākumos šogad iesaistījušās 110 Latvijas pilsētas un novadi un tajās esošās izglītības iestādes. Jau otro gadu Karjeras nedēļa ir ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte un šogad tajā piedalās visi projektā iesaistītie partneri – 75 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības un pašvaldību apvienības un 17 profesionālās izglītības kompetences centri.

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē: viaa.gov.lv/karjerasnedela, savukārt jaunumi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, facebook.com/VIAA.LV, draugiem.lv/viaa, twitter.com/TavaiKarjerai un twitter.com/VIAA_LV.

Informāciju sagatavoja:
Valentīna Beča,
Viļakas novada karjeras nedēļas koordinators

                    Amatu dienas „Profesionālā izglītība – amata pamats”

    Amatu dienas „Profesionālā izglītība – amata pamats” 2019. gada 19.decembrī bija aizraujoša un darbīga diena Rekavas vidusskolas, Viduču pamatskolas, Viļakas pamatskolas 1.-6.klašu skolēniem. Skolās viesojās amatu meistari.

    Amatu dienas ESFprojekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notiek jau otro gadu. Jaunāko klašu skolēni gaida šo pasākumu ar nepacietību. Pasākums – praktiskas nodarbības, kurās skolēni uzzina par dažādu amatu tradīcijām, to apguves iespējām, amatam nepieciešamajām prasmēm, dotumiem, kur var izmēģināt praktisku darbošanos amatu meistaru vadībā, rada interesi par Latvijai tradicionāliem amatiem.

   Šoreiz amata meistares – audēja Ligita un biteniece Ginta – sarūpēja gan interesantu stāstījumu par saviem amatiem, gan demonstrēja darba rezultātus, gan arī pašu darba procesu – nepieciešamo aprīkojumu, darba rīkus, piederumus, materiālus. Stāstīja arī par amata apgūšanas iespējām, par amata pārmantošanas tradīcijām, jo bieži ar vienu amatu nodarbojas pat vairāki ģimenes locekļi. Skolēni varēja iejusties bitenieka lomā, uzvelkot bitenieka aizsargtērpu, masku.

   Praktiskā darbošanās šoreiz sanāca īpaši aktīva, darbīga un aizraujoša. Bija iespēja izmēģināt roku abos amatos. Ligitas vadībā skolēni auda celu jostas pāros, ko praktiski visi darīja pirmo reizi. Ginta mācīja liet sveces, veidot bišu vaska eglīšu rotājumus. Jo īpašu prieku sagādāja tas, ka pašu rokām izveidotos darbiņus varēs izmantot kā Ziemassvētku dāvanas.

   Paldies Ligitai un Gintai par šo maratonu – garo un darbīgo dienu, par jaukajiem tapušajiem darbiņiem! Paldies par pacietību, palīdzot darboties mazajām rociņām! Paldies par iespēju ar viņu amatiem iepazīties arī Žīguru pamatskolas bērniem.

                                                                           Viļakas novada PKK Valentīna Beča

                                                  Veiksmīgas karjeras ABC

   2020.gada 28. janvārī Viļakas novada skolu 7.-9. klašu skolēniem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros bija iespēja piedalīties pasākumā „Veiksmīgas karjeras ABC”. Pasākums notika Rekavas vidusskolā un Viļakas Valsts ģimnāzijā.

   Šis praktiskais seminārs ir Start Strong interaktīvās apmācības cikla seminārs par karjeras veidošanu, attīstību. Nodarbības -semināra laikā tika analizēts, kas ir karjera, kādi ir veiksmīgas karjeras kritēriji, kā tas izpaužas dažādās profesijās. Skolēni tika iepazīstināti ar karjeras izveides modeļiem, tika veidots katra skolēna personīgās karjeras modelis. Nodarbības laikā tika aplūkots arī mūsdienu, nākotnes darba tirgus, to izmaiņas  tendences, kādi talanti, prasmes būs pieprasītas nākotnē. Jaunieši saņēma arī karjeras izveides plānu, ko varēs realizēt.

   Interesants un aizraujošs stāstījums, aktīva iesaistīšanās un darbošanās – tā nemanot pagāja semināra laiks.  Kādam tas bija diezgan neparasti, kāds par kaut ko tamlīdzīgu jau bija aizdomājies, bet kāds saprata, ka nākotne, karjera ir paša rokās, ir tikai jādarbojas, jābūt aktīvam un domājošam.

                                                                         Viļakas novada PKK Valentīna Beča

        Personīgo finanšu pārvaldība – karjeras un personības izaugsmei

   2020.gada 25. februārī Viļakas novada skolu 9.-12. klašu skolēniem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas  Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros bija iespēja piedalīties pasākumā „Personīgo finanšu pārvaldība – karjeras un personības izaugsmei”. Pasākums notika Rekavas vidusskolā un Viļakas Valsts ģimnāzijā.

   Personības izaugsmes nodarbības, kas veicina karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes, balstoties personīgo finanšu pārvaldības spēju attīstībā – tā bija ieplānots šis pasākums. Nodarbību vadītāja – sertificēts koučs Žanna Maksimova – ar aizrautību stāstīja par finansēm, finanšu sistēmu, personīgajiem  mērķiem un to formulēšanu, plānošanu. Ar praktiskiem piemēriem, aktivitātēm, dažādām metodēm nodarbības vadītāja mudināja jauniešus aizdomāties par finansēm, to patēriņu, sadalīšanu, par to, cik svarīgi ir saprast, formulēt, vizualizēt savu mērķi un virzīties uz to.

„Tas, ko es šodien dzirdēju, noteikti man nākotnē palīdzēs plānot savas finanses. Arī formulas mērķu pierakstīšanai noteikti noderēs, jo šobrīd ir jāizvēlas starp vairākām nozarēm, ar ko saistīt savu dzīvi. Varēšu izvēlēties…” „Ieguvu vajadzīgu informāciju. mani mudināja plānot savu nākotni un realizēt savus mērķus, sapņus.” „Protams, sākumā ir jāizdomā, jāformulē savs mērķis, bet jābūt arī ļoti mērķtiecīgam, lai to realizētu, ietu uz to”.

                                                                           Viļakas novada PKK Valentīna Beča

                                       Izglītības izstāde „Skola 2020”

  1. g. 28.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijas, Rekavas vidusskolas 10.-12.. klašu skolēni -interesenti ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās uz gadskārtējo izglītības izstādi Rīgā, Ķīpsalā. Brauciena mērķis – iegūt informāciju par izglītības iespējām.

   Starptautiskā izglītības izstāde Skola jau divdesmit sesto reizi Ķīpsalā piedāvāja iegūt aktuālāko informāciju par mācību iespējām, palīdzēja izvēlēties turpmāko izglītības ceļu. Izstādes dalībnieki – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri – koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas -, mācību centri u. c. – jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti varēja uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Skolas informēja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpusstudiju aktivitātēm. Tieši izstādē augstskolas pirmoreiz prezentēja jaunās 2020./2021. mācību gada studiju programmas. Lai skolēni gūtu priekštatu par dažādām profesijām un atklātu sev arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes dalībnieki apmeklētājiem piedāvāja iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā arodā, «pielaikot» kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u.c. profesijas.

Skolēni izmantojot šo iespēju, atzinīgi novērtēja piedāvātās iespējas. „Šajā izstādē biju pirmo reizi, apskatīju mani interesējošās skolas. Patiess prieks, ka studenti ir tik atvērti un dalās ar savu pieredzi, paskaidro visu no jauniešu skatupunkta, pastāsta, kā rīkoties dažādās situācijās. Beidzot sapratu, ko gribu dzīvē, varu ar mierīgu sirdi dzīvot, zinot, ko man noteikti vajadzēs nākotnē. ”

                                                                           Viļakas novada PKK Valentīna Beča

 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. māc.g.

Šogad Karjeras nedēļa 2020 (KN) norisināsies laikā no 26. līdz 30.oktobrim.

Karjeras nedēļā galvenais uzdevums ir akcentēt jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā.

KN 2020 sauklis: “Klau! Sadzirdi savas iespējas!” Sauklis pasaka: Karjeras nedēļā nevienu nemācīs dzīvot un nespiedīs uz izvēlēm, kurām neesi gatavs- Karjeras nedēļas pasākumi palīdzēs uzzināt par iespējām saņemt atbalstu.

Saukļa īsā versija KLAU! rosina pievērst uzmanību un sākt draudzīgu sarunu ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar viņu vecākiem, skolotājiem, nākotnes darba devējiem utt. 

KN2020 galvenais formāts, ko piedāvā kampaņas veidotāji atbilstoši drošības apsvērumiem, ir informatīvi, digitāli materiāli un attālināti pasākumi ar tiešsaistes nodrošinājumu un video ierakstiem.

 Interaktīva jauniešu diskusija tiešraidē 10.-12. klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

Jauniešu diskusija notiks trešdien, 28. oktobrī plkst.10.00- 11.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja Patrisha, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins. Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautājumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstinās ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklausīties, kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi u.c

 Interaktīva diskusija vecākiem, skolotājiem, citiem interesentiem tiešraidē.

Diskusija notiks otrdien, 27. oktobrī plkst.19.00-20.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Edijs Bošs un tajā piedalīsies organizāciju psihologs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris Jansons, karjeras konsultante no Mārupes valsts ģimnāzijas Ilze Rūtenberga un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare. Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezin, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā.

Ja kādai no mērķa grupām nav iespējams pieslēgties diskusijām tiešraidē, tad tās varēs noskatīties ierakstā pēc Karjeras nedēļas VIAA mājas lapā!

Interaktīvā infografika  par karjeras palīgiem un pieejamiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā:

https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

Infografiku var izmantot dažādi, piemēram, ikviens no skolēniem var infografikā patstāvīgi pētīt piedāvāto palīgu lomu (vienu, visus vai pēc izvēles) viņu karjeras lēmuma pieņemšanā un/vai pieejamos resursus, kas iekļauti infografikā (interneta saites uz citiem materiāliem).

Papildus informācija no  dažiem uzņēmējiem, kuri “Karjeras nedēļā” piedāvās tiešsaistes pasākumu, varbūt kādam no Jums noder:

  • Accenture konference 29.10.2020 11:00, mērķauditorija: 7.-12.klasei
  • Plusi un mīnusi IT nozarē.
  • IT ir domāta gan sievietēm, gan vīriešiem.
  • Accenture- Bootkampi un apmācības jaunajiem darbiniekiem.
  • “Netfliks un Haosa pērtiķis”- interesanti piemēri no IT darba.

Kontakti: Jelena Sobolevska, jelena.sobolevska@accenture.com

Saite uz konferenci: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwYzJmNWQtNDQxNi00ZWU5LWI0OGYtOGMyZTczOGNjNzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%227b5095cf-fda3-4574-b3b0-694f5c12648f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

  • AE Partner ir augstas kvalitātes automatizācijas un elektrovadības sistēmu ražotājs, kas specializējas tehniskās dokumentācijas izveidē un elektropaneļu montāžā; starptautiski atzīts, uz klientu vajadzībām orientēts automatizācijas un elektrovadības sistēmu piegādātājs, kas eksportē produktu uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm. AE Partner galvenā ražotne atrodas Liepājā. Uzņēmums kopumā nodarbina vairāk nekā 350 darbinieku. AE Partner aicina jauniešus piedalīties izzinošā sarunā ar AE Partner speciālistiem – “Atvērts mācībām, praksei, karjerai!” oktobrī 13.00 – 15.00.            

Vairāk informācijas -> https://www.aepartner.lv/karjeras-nedela/ Kontakti: Ieva Strazde, 63401817 ist@aepartner.lv

Vecākiem var noderēt animācijas, kuras atklāj biežāk pieļautās kļūdas, vecākiem iesaistoties bērna karjeras jautājumu risināšanā:

  1. Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU
  2. Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as
  3. Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

Karjeras nedēļa notiek, tikai savādākā formātā!

                                                 Informāciju apkopoja PKK Valentīna Beča

Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA

Aprīlis – Zinātnes un karjeras mēnesis  Viļakas Valsts ģimnāzijas 11., 12. klašu skolēniem

IZM no 6. līdz 29.aprīlim piedāvāja 11. un 12. klašu skolēniem tiešsaistes sarunu iespējas ar Latvijas zinātniekiem projekta ZINĀTNE.ZOOMED.IN ietvaros. VVģ 11. un 12. kl. skolēni piedalīties sarunās ar 5 Latvijas zinātniekiem, iepazīstot zinātnes un pētniecības procesus un zinātnieku darba ikdienu. Sarunas – palīgs profesijas izvēlē, kas ļauj izglītību un turpmākos dzīves ceļus ievirzīt saistošā, interesentā un prestižā gultnē. Sarunas bija arī kā ieskats daudzu zinātņu – bioloģijas, bioķīmijas, biomedicīnas, ķīmijas, ģenētikas, molekulārbioloģijas, bionikas lauciņos…

„Esmu priecīga, ka mums bija iespēja piedalīties šajā pasākumā, jo tā bija lieliska pieredze. Atziņas, ko ieguvu no tikšanās ar zinātniekiem mazliet mainīja manu uzskatu par to, kas tad īsti ir zinātnieki un kā viņi strādā. Iegūtais gandarījums paveicot kādu darbu, atklājot ko jaunu, ir tā vērts. Pateicoties zinātniekiem varam labāk saprast pasauli un sevi. Viņu darbs ir augsti novērtējams, ar to vajadzētu lepoties – mēs iegūstam jaunus risinājumus dažādām problemātiskām situācijām ikdienā, iegūstam jaunu informāciju par līdz šim nezināmo.”

           „Kopumā no šīm lekcijām ieguvu daudz jaunas zināšanas, kuras man, iespējams, noderēs nākotnē. Arī uzzināju, ka pastāv tik daudzas zinātnes nozares, jo agrāk domāju, ka zinātnē nepastāv tik sīki iedalījumi, šaura specializācija.”

„Runājot no karjeras viedokļa, par zinātnieku jākļūst tādam cilvēkam, kurš ir ļoti aizrāvies ar kādu konkrētu tēmu. Šī aizrautība veicina motivāciju smagi strādāt, kas ir nepieciešams katram zinātniekam. Tas ir liels izaicinājums kļūt par šīs profesijas pārstāvi. Tomēr viss smagais darbs un pūles atmaksājas, kad izpētot pasauli, veicot aizraujošus atklājumus, izdodas palīdzēt uzlabot citu cilvēku dzīvi.”