Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Adrese: Pils iela 14, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
Direktore: Inese Petrova, tālr. 26317944
Direktores vietniece izglītības jomā: Dina Krakope, tālr. 29252375
e-pasts: vilaka.sportaskola@inbox.lv

Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta programmu īstenošanai. Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola īsteno 7 izglītības programmas:
• sporta dejas – programmas kods: 20 V 81300 1
• distanču slēpošana – programmas kods: 20 V 81300 1
• volejbols – programmas kods: 20 V 81300 1
• volejbols – programmas kods: 30 V 81300 1
• vieglatlētika – programmas kods: 20 V 81300 1
• ložu šaušana – programmas kods: 20 V 81300 1
• ložu šaušana – programmas kods: 30 V 81300 1

Bērnu vecāki(vai personas, kas to aizstāj) skolai iesniedz šādus dokumentus:
• iesniegumu, norādot atbilstošu izvēlēto profesionālās ievirzes izglītības programmu,
• bērna dzimšanas apliecības kopiju,
• ārsta zīmi ar norādi – atļauts nodarboties ar attiecīgi izvēlēto sporta veidu.

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola atrodas Pils ielā – 14, Viļakā, Balvu novadā,LV-4583.

Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola ir dibināta 2010.gadā.

Sporta programmas izglītojamie var apgūt Viļakā, Semenovā (Medņevas pagastā), Rekovā (Šķilbēnu pagastā) un Baltinavā (Baltinavas novadā). Viļakā notiek vieglatlētikas, ložu šaušanas un volejbola nodarbības. Rekovā un Balkanu kalnos – distanču slēpošana un volejbols. Sporta deju nodarbības iespējams apmeklēt Semenovā (Medņevas Tautas namā). Viduču pamatskolas sporta zālē un Viļakas Valsts ģimnāzijas hallē notiek vieglatlētikas nodarbības. Ar 2019.gada 2.septembri Baltinavas vidusskolā ir atvērtas divas sākumsagatavošanas grupas zēniem un meitenēm. Skolā strādā 11 darbinieki (8 treneri, direktore, direktora vietniece izglītības jomā, atbalsta personāls – medicīnas māsa un lietvede). Skola ir nosvinējusi 7 izlaidumus. Izglītības iestādi ir absolvējuši 80 izglītojamie. 2019./2020.m.g. mācījās 213 izglītojamie ( uz 01.09.2019.) 2020./2021.m.g.profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apgūst 172 izglītojamais (uz 30.09.2020.)