Iniciatīvu centri

Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs

Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Jaunatnes lietu speciāliste Viļakā
e-pasts