Audzināšana un interešu izglītība

Sīkāka informācija:

Ginta Locāne, tālr. 64507213
interešu izglītības metodiķe, izglītības metodiķe
e-pasts: izg.nodala@vilaka.lv