PasūtītājsIepirkuma priekšmetsPublicēšanas datumsPiedāvājuma iesniegšanas vieta un datumsParedzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāApkures katla (800 kW) piegāde(ID.Nr.VND 2018/39 MI)15.11.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 28.11.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Ainārs Milaknis, SIA “Viļakas Namsaimnieks” valdes loceklis, mob.26155507- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssViļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros(ID.Nr.VND 2018/38/ERAF AK)13.11.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 06.12.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, mob.26363664- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvVisi iepirkuma procedūras dokumenti pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāJauna pasažieru autobusa (18-vietīga) piegāde Viļakas novada domei(ID.Nr.VND 2018/35 MI)07.08.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 21.08.2018., plkst.13.00līdz EUR 42 000.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāAsfaltbetona seguma uzklāšana Viļakas pilsētas tirgus laukumam(ID.Nr.VND 2018/27 MI)11.06.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 25.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāJauna pasažieru autobusa (18-vietīga) piegāde Viļakas novada domei(ID.Nr.VND 2018/26 MI)08.06.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 22.06.2018., plkst.13.0038 000– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums


Statuss: izbeigts bez rezultāta
Pamatojums: iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssGrants seguma ceļa “Upīte-Pakašova-Stabļova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā(ID.Nr.VND 2018/25 MI)05.06.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā EIS līdz 26.06.2018., plkst.13.00196 513,68– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums1.pielikums_Tehniskā specifikācija2.pielikums_Pieteikums dalībai  konkursā

Jautājumi-atbildes


Statuss: pārtraukts
Pamatojums: saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 5.1.punktu, ja projekta iesniegums netiks apstiprināts, iepirkuma līgums netiks slēgts, un iepirkuma procedūra tiks pārtraukta
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssGrants seguma ceļa “Plešova-Siševa” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā(ID.Nr.VND 2018/24 MI)05.06.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā EIS līdz 26.06.2018., plkst.11.00362 310,64– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums1.pielikums_Tehniskā specifikācija2.pielikums_Pieteikums dalībai konkursā

Jautājumi-atbildes
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssRekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera,sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās unneizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas(ID.Nr.VND 2018/23/ERAF AK)05.06.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā EIS līdz 02.07.2018., plkst.13.00835 815,65– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Vineta Zeltkalne, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, t.:64507216;Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums1.pielikums_Tehniskā specifikācija2.pielikums_Pieteikums dalībai konkursā


Statuss: pārtrauktsPamatojums: Atklātā konkursā ir piedalījies un piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents, tādēļ, pasūtītāja ieskatā, nav bijusi pietiekama konkurence cenas piedāvājumam
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāGrants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Ziedu ielai(ID.Nr.VND 2018/22 MI)29.05.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294.- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāGrants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Vārpu ielai(ID.Nr.VND 2018/21 MI)29.05.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294.- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāIetves seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Liepnas ielai(ID.Nr.VND 2018/20 MI)29.05.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294.- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāGrants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Krasta ielai(ID.Nr.VND 2018/19 MI)28.05.2018Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294.- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāGrants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Kalna ielai(ID.Nr.VND 2018/18 MI)28.05.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294.- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāGrants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Eržepoles ielai(ID.Nr.VND 2018/17 MI)28.05.2018Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294.- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssElektroenerģijas piegāde Viļakas novada pašvaldībai(ID.Nr.VND 2018/16 AK)25.05.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā
EIS

līdz 02.07.2018., plkst.13.00
Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums2.pielikums_Pieteikums dalībai konkursā3.pielikums_Finanšu piedāvājums

Jautājumi-atbildes
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssDegvielas piegāde Viļakas novada pašvaldībai(ID.Nr.VND 2018/15 AK)14.05.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā
EIS

līdz 10.07.2018., plkst.13.00
Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums_konsolidēts_(3)2.pielikums_Pretendenta pieteikums dalībai konkursā_konsolidēts_(2)3.pielikums_Finanšu piedāvājums_konsolidēts_(2)Nolikuma grozījumi_22_05_2018_(2)Nolikuma grozījumi_18_05_2018_(1)

Nolikuma grozījumi_12_06_2018Jautājumi-atbildes
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssViļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros(ID.Nr.VND 2018/14/ERAF AK)14.05.2018.EIS e-konkursu apakšsistēmā (EIS) līdz 07.06.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, mob.26363664- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums1.pielikums_Darba uzdevums2.pielikums_Pieteikums dalībai konkursā

Statuss: pārtrauktsPamatojums: Atklātā konkursā ir piedalījies un piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents, tādēļ, pasūtītāja ieskatā, nav bijusi pietiekama konkurence cenas piedāvājumam
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāJaunas vieglās automašīnas piegāde Viļakas novada domei(ID.Nr.VND 2018/13 MI)27.04.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.05.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāViļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles remontdarbi ERAF darbības programmas ietvaros(ID.Nr.VND 2018/12/ERAF MI)27.04.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.05.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, mob.26363664- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāVides dizaina elementa uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā(ID.Nr.VND 2018/11 MI)27.04.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.05.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294;Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskas nodaļas vadītājs, mob.27807820- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāUpītes tautas nama ēkas pārbūve(ID.Nr.VND 2018/10 MI)13.04.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 26.04.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Andris Slišāns, Nemateriālās kultūras mantojuma centra „Upīte” direktors, mob.29621058, e-pasts: andris.slisans@gmail.com ;- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija


Statuss: izbeigts bez rezultātaPamatojums: vispār nav iesniegti piedāvājumi
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurss Grants seguma Dīķa ielas pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā(ID.Nr.VND 2018/9/ELFLA AK)26.03.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 20.04.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877;- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv ;- ja nepieciešams vairāk informācijas no būvprojekta sējumiem, jāsazinās ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Santu Komani, tālrunis: 64507216, mob. 26292288, e-pasta adrese: santa.komane@vilaka.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssGrants seguma ceļa “Upīte-Ivanovka-Borisova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā – I kārta(ID.Nr.VND 2018/8/ELFLA AK)26.03.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 20.04.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877;- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv ;- ja nepieciešams vairāk informācijas no būvprojekta sējumiem, jāsazinās ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Santu Komani, tālrunis: 64507216, mob. 26292288, e-pasta adrese: santa.komane@vilaka.lvNolikumsTehniskā specifikācija


Statuss: pārtrauktsPamatojums: saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 5.1.punktu, ja projekta iesniegums netiks apstiprināts, iepirkuma līgums netiks slēgts, un iepirkuma procedūra tiks pārtraukta
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssGrants seguma ceļa “Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova”pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā(ID.Nr.VND 2018/7/ELFLA AK)23.03.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 18.04.2018., plkst.13.00EUR 331 044.48– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26950272;- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv ;- ja nepieciešams vairāk informācijas no būvprojekta sējumiem, jāsazinās ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Vinetu Zeltkalni, tālrunis: 64507216, mob.29373559, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Atklāts konkurssGrants seguma ceļu “Kozīne-Gubeņi” un “Repkova-Ņemecki” pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā(ID.Nr.VND 2018/6/ELFLA AK)23.03.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 18.04.2018., plkst.13.00EUR 290 8 29.70– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960;- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, Viļakas novada domes iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv ;- ja nepieciešams vairāk informācijas no būvprojekta sējumiem, jāsazinās ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Vinetu Zeltkalni, tālrunis: 64507216, mob.29373559, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāJaunas vieglās automašīnas piegāde Viļakas novada domei(ID.Nr.VND 2018/5 MI)08.03.2018.Viļakas novada dome (1.stāvs, 113.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 20.03.2018., plkst.11.00Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, tālr.29428458Nolikums

Statuss: pārtrauktsPamatojums: nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāPiebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros(ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI)20.02.2018.Viļakas novada dome (2.stāvs, 210.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 06.03.2018., plkst.11.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsShēma_1Shēma_2
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāCeliņu bruģēšanas darbi Viļakas ezera pludmales labiekārtošanai LVAF projekta realizācijas ietvaros(ID.Nr.VND 2018/3/LVAF MI)25.01.2018.Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 07.02.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikumsTehniskā specifikācija
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībāViļakas novada Šķilbēnu pagasta pašvaldības grants seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība(ID.Nr.VND 2018/2/ELFLA MI)16.01.2018.Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 30.01.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877- saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums
Viļakas novada dome,Reģ.Nr.90009115618Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam “Biznesa inkubatora izveide”(ID.Nr.VND 2018/1 MI) 12.01.2018.Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 23.01.2018., plkst.13.00– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, mob.29127294;Vineta Zeltkalne, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālr.64507216, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lv– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lvNolikums


Statuss: pārtrauktsPamatojums: piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu