Green Palette

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.”

VIDES PĀRVALDĪBAS PILNVEIDOŠANA, ĪSTENOJOT KOPĒJUS PASĀKUMUS RU-LV PĀRROBEŽU REĢIONOS Akronīms: Zaļā palete

Projekta vispārējais mērķis: Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs.

 Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti: 1) Pilnveidoti 7 dažādi risinājumi 7 sadarbības partneru pašvaldībās: mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija; pavasara palu novēršana; cīņa ar latvāņu izplatību; zaļā domāšana, atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšana; energoefektivitāte un alternatīvas zaļās enerģijas lietošana; efektīva vietējo ūdenstilpņu apsaimniekošana; pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā;

2) vismaz 300 personas tiks aktīvi iesaistītas projekta īstenošanā un mērķu sasniegšanas aktivitātēs.

Projekta ilgums: 01.08.2019. – 31.07.2021. (24 mēneši)

Vadošais partneris: Biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””

Kontaktinformācija: +371 29163807, juris.annuskans@balvi.lv

Projekta partneri: Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona „Pleskvava, Livonija”  Pleskavas sekcijas, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 

Viļakas pilsētas pārvaldē ierīko ugunsdrošības signalizācijas sistēmu

Viļakas pilsētas pārvaldē projekta Nr. LV-III-058 “Joint actions of Green palette and NATTOUR projects ...

Uzlabota ugunsdrošība Balvu novadā

Īstenojot pēdējās aktivitātes projektā “GreenPalette”, Balvu novada pašvaldība ir uzlabojusi hidrantu darbību Balvos: Vidzemes ...

Papildinājums brīvprātīgo ugunsdzēsēju inventāram

Turpinot īstenot projektu “GreenPalette”, Balvu novada pašvaldība iegādājās papildinājumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju inventāram, nodrošinot piecus ...

Lāča dārzā izskanējis vides pasākums “aTELPA”

Balvos, Lāča dārzā, šī gada 17.jūnijā norisinājās vides pasākums “aTELPA”, ar mērķi aktualizēt vides ...

Turpinās iesāktie darbi brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas izveidei Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

GreenPalette partneri tiekas Rekovā meistarklasē par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Drošības nedēļa Viļakas apkārtnes skolās

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Jaunas zināšanas ugunsdrošībā un brīvprātīgo ugunsdzēsēju būtībā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Talkošanas rallijs

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...