Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa

Nodaļas vadītājs Olga Siņica, tālr. 64522634, 29361548, olga.sinica@balvi.lv

Ekonomists Sandra Būdniece, sandra.budniece@balvi.lv

Galvenais grāmatvedis Regīna Loča, tālr. 64521135, 26350384, regina.loca@balvi.lv

Galvenā grāmatveža vietnieks Indra Lazdiņa, indra.lazdina@balvi.lv

Vecākais grāmatvedis Ināra Upīte, tālr. 64521972, 27854187, inara.upite@balvi.lv

Vecākais grāmatvedis Ināra Supe, inara.supe@balvi.lv

Vecākais grāmatvedis Irina Romanova, tālr.64507219, irina.romanova@balvi.lv

Grāmatvedis Ilga Duļbinska, tālr.64507222, ilga.dulbinska@balvi.lv

Grāmatvedis Velga Jeromenoka, velga.jeromjonoka@balvi.lv

Grāmatvedis Lilita Žuga, tālr. 64521972, 27857108, lilita.zuga@balvi.lv

Grāmatvedis Inga Ločmele, tālr.64507222, inga.locmele@balvi.lv

Grāmatvedis Daina Pastare, daina.pastare@balvi.lv

Grāmatvedis Ilgona Šaicāne, ilgona.saicane@balvi.lv

Grāmatvedis Solvita Šļakota, tālr. 64522592, 26958097, solvita.slakota@balvi.lv

Grāmatvedis Skaidrīte Sarkane, tālr. 64521972, 29286942, skaidrite.sarkane@balvi.lv

Grāmatvedis Vera Litviņeca, tālr. 64521972, 27855473, vera.litvineca@balvi.lv

Grāmatvedis Silvija Gorbačova, tālr.64507219, silvija.gorbacova@balvi.lv

Grāmatvedis Valija Podkovirina, tālr. 64521972, 29195345, valija.podkovirina@balvi.lv

Grāmatvedis Valentīna Voite, valentina.voite@balvi.lv

Grāmatvedis Natālija Sadovina, tālr. 64521135, 26568644, natalija.sadovina@balvi.lv

Grāmatvedis Zane Logina, tālr.64507222, zane.logina@balvi.lv

Grāmatvedis Anita Meiere, anita.meiere@balvi.lv

Grāmatvedis Aija Voičika, tālr.64507222, aija.voicika@balvi.lv

Grāmatvedis Solveiga Ņikuļina, tālr. 64521972, 22014683, solveiga.nikulina@balvi.lv

Grāmatvedis Jānis Začests, janis.zacests@balvi.lv

 

 

 

 

 

Nodokļu administrators  Lūcija Pušpure, tālr. 64522592, 26459226, lucija.puspure@balvi.lv

Nodokļu administrators Maruta Baltbārde, tālr. 64522592, 26173806, maruta.baltbarde@balvi.lv

Nodokļu administrators Ina Poiša, ina.poisa@balvi.lv

Diāna Šmite

ekonomiste

Irina Romanova
Silvija Gorbačova

grāmatvedes

218.kab.
tālr. 64507219; +371 26530064
e-pasts: ekonomists@vilaka.lv
e-pasts: irina.romanova@vilaka.lv
e-pasts: silvija.gorbacova@vilaka.lv

Līga Bratuškina

Kasiere-grāmatvede
Uz prombūtnes laiku aizvieto Zane Logina

211 kab.
tālr. 64507222

e-pasts: zane.logina@vilaka.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena-ceturtdiena
8:-12.00; 12:30-16:40
Piektdiena
8:00-13:40

Nadežda Kozlovska

nodokļu nodevu administratore

211 kab.
tālr. 64507222
e-pasts: nadezda.kozlovska@vilaka.lv

Iluta Pabērza

algu grāmatvedis

Prombūtnes laikā aizvieto Ilga Duļbinska

tālr. 64507222
e-pasts: algasizgl@vilaka.lv

e-pasts: iluta.dulbinska@vilaka.lv
211.kab.