Dzimtsarakstu nodaļa

E-pasts:dzimtsaraksti@balvi.lv.Adrese:Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Vadītājs Svetlana Novika, tālr. 64507147, 29397765, dzimtsaraksti@balvi.lv

Vadītājas vietniece Santa Kuleša, tālr. 64507147, 28641415, santa.kulesa@balvi.lv

Vadītājas vietniece Vija Gaiduka, vija.gaiduka@balvi.lv