Sociālā sfēra

Par iespēju mācīties personām ar un bez invaliditātes

Viļakas novada Sociālais dienests informē par iespēju apgūt vairākas izglītības programmas personām ar un ...

Paziņojums

Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests)  aicina Viļakas novada iedzīvotājus uz tikšanos ar ...

Stājušies spēkā Noteikumi par kārtību, kādā personas var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka 2019.gada 3.decembrī Ministru kabinets atbalstīja ...