Green Way

Atklājām velo-info punktu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Uzlabots un nomarķēts “Green Way Riga – Pskow” posms Viļakas novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Izveidots zaļā ceļa velo-info punkts

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Top velo – remonta darbnīca

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Projekts “Green way Riga- Pskov” turpinās

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Turpinās projekta “Zaļo ceļu” maršruta precizēšana Latvijas pusē

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Pirmā projekta vadības komitejas un menedžmenta grupas tikšanās Pitalovā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Pirmā partneru tikšanās projektā “Zaļie ceļi Rīga – Pleskava”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild Balvu ...

Uzsāk projekta “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” realizāciju

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...