redaktors

Tips on how to Detect Pathogen

Knowing how to detect disease is a worthwhile skill intended for internet users. There ...

Windscribe Review

The company’s internet site features a subreddit, “Windscribe Help Center, inches dedicated to their ...

The advantages of Using Malware Software on Your PC

Using anti virus appsguide application on your PC is important for several reasons. These ...

What is a Virtual Info Room?

What is a digital data room? The answer could surprise you. A electronic dataroom ...

Muzejpedagoģiskā programma “Barikādes Latvijā un atmodas laika notikumi Viļakas apkārtnē”

Šogad aprit 31 gads kopš barikādēm. Notikumi pasaulē maina pierasto lietu kārtību, tāpēc šogad ...

Balvu novada Sociālā pārvalde informē, ka trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespēja saņemt bezmaksas medicīniskās aizsargmaskas (1 iep./50gab personai).

Aizsargmaskas izsniedz, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ...

The Importance of Data Managing

The importance of data management is usually apparent. With connected products creating a shocking ...

Five Ways to Take care of Your Data

Data level of privacy is becoming more important nowadays, especially for businesses. The EU ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 20.janvārī plkst.15.00. Sēde notiks ...