Attīstības plānošanas nodaļa

Projekta vadītājs  Irēna Začeva

Tālr. 64521029, 26327162, e-pasts irena.zaceva@balvi.lv

Projekta vadītājs Agate Vanaga

Tālr. 64521029, 20226635, epasts agate.vanaga@balvi.lv

Projektu vadītājs Arvita Voiciša

Tālr.64522456, 29164755, e-pasts: arvita.voicisa@balvi.lv

Projektu vadītājs Santa Šmite

Tālr. 64507216, e-pasts: santa.smite@balvi.lv

Projektu vadītājs Vineta Zeltkalne

E-pasts: vineta.zeltkalne@balvi.lv

Projekta vadītājs Gatis Siliņš

Tālr. 64563581, e-pasts: gatis.silins@balvi.lv

Projekta vadītājs Lonija Melnace

Tālr.27850898, e-pasts: lonija.melnace@balvi.lv

Teritorijas plānotājs Valda Vancāne

Tālr. 64522456, 26354030, e-pasts: valda.vancane@balvi.lv