Izlaidumi Balvu novada izglītības iestādēs

2023./2024. mācību gads tuvojas izskaņai un izglītības iestādēs sākas izlaidumu laiks. Sveicam topošos absolventus, viņus vecākus, kā arī pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu katra audzēkņa nākotnes veidošanā! Lai skaistām atmiņām piepildīti svētki un panākumi iedvesmo turpmākajiem mērķiem!

Aicinām ielūkoties Balvu novada izglītības iestāžu plānotajos svētku pasākumos.

Izlaidumi profesionālās ievirzes skolās

Balvu Mākslas skola
22.maijā plkst. 17.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā

Balvu Mūzikas skola
24.maijā plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
25.maijā plkst. 16.00 skola zālē

Viļakas Mūzikas un mākslas skola
31.maijā plkst. 18.00 skolas zālē

Balvu Sporta Skola
28. augustā plkst. 15.00

Izlaidumi vispārējās izglītības iestādēs

Baltinavas vidusskola
5.jūlijā plkst. 18.00- 9.klases, 12.klases izlaidums (skolā)

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
15.jūnijā plkst. 14.00- 9.klases izlaidums (skolā)
15.jūnijā plkst. 17.00- 12.klases izlaidums (skolā)

Balvu sākumskola
29.maijā plkst. 17.30- pasākums 6.klases skolēniem “Paliec sveika, mana pirmā skola!” (skolas aktu zālē)

Balvu Valsts ģimnāzija
15.jūnijā plkst. 17.00- 12.klases izlaidums (skolas sporta zālē)
22.jūnijā plkst. 16.00- 9.klases izlaidums (skolas sporta zālē)

Bērzpils pamatskola
22.jūnijā plkst. 19.00 (skolas aktu zālē)

Eglaines pamatskola
15.jūnijā plkst. 18.00 (Lazdukalna Saietu namā)

Rekavas vidusskola
15.jūnijā plkst. 18.00- 9.klases, 12.klases izlaidums (kultūras centrā “Rekova”)

Rugāju vidusskola
22.jūnijā plkst. 17.00- 9.klases, 12.klases izlaidums (skolā)

Stacijas pamatskola
15.jūnijā plkst. 17.00 (skolā)

Tilžas pamatskola
15.jūnijā plkst. 18.00 (skolā)

Viduču pamatskola
5.jūlijā plkst. 19.00- Vidučos (pamatskolas sporta zālē)
6.jūlijā plkst. 13.00- Žīguros (Viduču pamatskolas Žīguru izglītības ieguves vietas Žīguros, Parka ielā 9, sporta zālē)

Viļakas vidusskola
15.jūnijā plkst. 15.00- 12.klases izlaidums (skolas aktu zālē)
6.jūlijā plkst. 16.00- 9.klases izlaidums (skolas aktu zālē)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Brīvdienu norises Balvu novadā

Šajās brīvdienās dažos pagastos un arī Balvu pilsētā norisināsies Balto zeķīšu svētki, bērnības un ...

Laivu ielaišanas vietas Viļakas ezerā

Viļakas pilsētas pārvalde lūdz makšķerniekus Viļakas ezerā laivas ielaist speciāli izveidotajās vietās-Pils ielā 9 ...

Finanšu komitejas sēde 2024.gada 18.aprīlī

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...