Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2024.gada 21.martā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 21.martā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2023 “Par Balvu novada simboliku”” apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
  2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2023 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā”” apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Gržibovska, Inese Circene)
  3. Par grozījumiem Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā. (ziņo Maruta Brokāne)
  4. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas likvidāciju. (ziņo Inese Circene)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 17.martā plkst.15.00. Sēde notiks ...

Līdz 15.maijam var iesniegt pieteikumu vasaras nometņu projektu konkursam

Pašvaldība izsludina Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu. Konkursa pieteikumu iespējams ...

Pirmais šaha turnīrs Viļakas katoļu baznīcā

Šahs ir varena spēle. Prāta spēle. Intensīvi domājot, karstākajās šaha partijās spēlētāji pat nejuta, ...