Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 15.februārī plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV -4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā. (ziņo Ilze Avota)

2.Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Pērkone, Līna Barovska, Jana Komane, Ineta Leišavniece)

3.Par Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību. (ziņo Ineta Leišavniece, Tatjana Valujeva)

4.Par cilvēktiesību nodrošināšanu  Balvu novada pašvaldības pansionātā “Balvi”. Tiesībsarga ziņojums un rīcības tā izpildei (INFORMATĪVS). (ziņo Jana Komane)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Muzeju nakts 2021

Šogad visā Latvijā muzeju nakts notika ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un pilnvērtīgi nevarēja notikt. ...

VID muitas kontroles punktu darba laiks Lieldienās

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka muitas kontroles punkti (turpmāk – MKP), kas darbojas ...