Balvu un Viļakas iedzīvotāju zināšanai- iespējams pieteikties bioloģisko atkritumu konteineriem!

Ar 2024. gadu Latvijā ir ieviesta bioloģisko atkritumu (turpmāk – BA) dalītās vākšanas sistēma. SIA “ZAAO” darbības teritorijā pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās. Balvu novada pašvaldībā šīs teritorijas ir Balvu un Viļakas pilsētas.

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot BA konteineru vai pašiem īstenot to kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Ja izvēle ir par labu kompostēšanai, par savu lēmumu jāinformē ZAAO, kas veidos un uzturēs mājkompostētāju reģistru.

SIA “ZAAO” atgādina, ka uzņēmumiem dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais BA apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā. Līgumu slēgšana un konteineru uzstādīšana notiks pakāpeniski.

Vairāk informācijas par bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmu: https://www.balvi.lv/lv/jaunums/skirot-bio-logiski

Vairāk informācijas par bioloģisko atkritumu savākšanu:www.zaao.lv

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde 2024.gada 21.martā

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Uzsāk pieņemt dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai

Valsts robežsardzes Latvijas Republikas pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robeža informē, ...

Pagarināta uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Līdz 2023.gada 4.augustam ir pagarināta uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā. Profesionālās tālākizglītības programmai “Robežapsardze” ...