Viļakas pilsētas pārvaldē ierīko ugunsdrošības signalizācijas sistēmu

Viļakas pilsētas pārvaldē projekta Nr. LV-III-058 “Joint actions of Green palette and NATTOUR projects on environmental management” ar akronīmu “Green Palette v.2.0.” laikā  notika ugunsdrošības signalizācijas sistēmas montāža.

Balvu novada domes izsludinātā iepirkuma “Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas montāža projekta “Joint actions of Green palette and NATTOUR projects on environmental management” ietvaros” rezultātā, līgums tika  noslēgts ar  SIA “AP-HELP Group”.

Piegādātājs piegādāja ugunsdrošības signalizācijas sistēmas preces un veica to montāžu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, noslēgtajam līgumam un piegādātāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam.

Kopējā summa, saskaņā ar piegādātāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, sastādīja  9603,53 euro (ar PVN).

Autore: Terēzija Babāne

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skolēnu forums ”Mācīties būt”

12.maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi piedalījās biedrības „Skolēnu vecāku biedrība” projekta nr.3 „Būt un ...

Viļakas novada Sociālā dienesta PAZIŅOJUMS

par Grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 2020.gada ...

Tautsaimniecības un vides komiteja

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2021.gada ...