Par transportlīdzekļu masas ierobežošanas atcelšanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 5.panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un  2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ, 3.2.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz pašvaldību autoceļiem un ielām pieņem  attiecīgā pašvaldība, Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 21.17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ņemot vērā, ka ir iestājies sals,

  • Atcelt noteiktos satiksmes masas ierobežojumus no 2023.gada 21.novembra pa Balvu novada pašvaldības autoceļiem.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 25.03.2021. plkst.14.00. Sēde notiks attālināti. Darba kārtība: ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Sacenšas skrējēji

Šī gada 19.septembrī notika gadskārtējais tautas skrējiens „Rekova-Balkani-Rekova”. Šogad uz sacensībām ieradās 34 skrējēji ...