Ievēro zīmes!

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Balvu novada pašvaldība informē, ka realizējot projektu Nr. LVIII-069 “”Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”, Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions”, acronym: “Greenways of Latvia”) ir uzstādītas 10 jaunas aizlieguma zīmes (LVS standarts Nr. 301).  

Informāciju par izvietotajā zīmēm skatīt kartē: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=10Tt9y-GsWFSGqAKAeKAQyI35UqqK51I&usp=sharing

Iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri izmanto zaļo ceļu (bijušo dzelzceļa līniju), lai nokļūtu dzīvesvietā vai dotos apkopt savus īpašumus, par atļauju saņemšanu, lūdzu sazināties konkrētajā pagastā pārvaldē. Kontakti pagastu pārvaldēm: https://www.balvi.lv/lv/pilsetu-un-pagastu-parvaldes
Zīmes izvietotas, lai ierobežotu motorizēta transporta pārvietošanos pa zaļo ceļu un saglabāto to drošu un pieejamu velobraucējiem un kājāmgājējiem.

Informāciju sagatavoja Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: projekta arhīvs

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Parakstīts būvdarbu līgums par bijušās linu fabrikas teritorijas sakārtošanu

Viļakas novada dome 2020.gada augustā noslēdza būvdarba līgumu ar  iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA  ...

Izrāde – lekcija “Saruna ar un par Čaku” kopā ar Latvijas Skolas somu

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 21. novembrī Viduču pamatskolas 8.-9.klašu skolēniem bija iespēja ļiteratūras ...

Izmaiņas SIA “Autotransporta direkcija” maršrutu tīklā

Saskaņā ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” noteiktajiem grozījumiem maršrutu tīklā, sākot ar š.g. 1.septembri ...