Balvu novada domes ārkārtas sēde 2023.gada 5.oktobrī

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes  sēdi 2023.gada 5.oktobrī (ceturtdien) plkst.13.oo.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos (3.stāva, sēžu zālē).

Darba kārtība:

1.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.9/2023 “Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogu darba samaksai obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu. Ziņo: Sergejs Maksimovs

2.Par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. Ziņo: Sergejs Maksimovs

3.Par valsts finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim. Ziņo: Sergejs Maksimovs

4.Par pašvaldības finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim. Ziņo: Sergejs Maksimovs

5.Par finansējuma piešķiršanu operatīvā līzingā ņemto automašīnu atlikušās vērtības segšanai. Ziņo: Sergejs Maksimovs

6.Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 2I, Balvos, Balvu novadā nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā. Ziņo: Sergejs Maksimovs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies ...

Noskaidrots konkursa „Latgolys prozys skaitejumi 2020” uzvarētājs

Literāro prozas tekstu konkursā „Latgolas prozys skaitejumi 2020” noskaidrota uzvarētāja — tekstilmāksliniece un rakstniece Annele ...