Nekrologs. Ņina Romanova (1947 – 2023)

Rudens zelta lapkritī, gājputnu atvadu klaigu pavadīta, 1. oktobrī mūžības ceļā devusies skolotāja Ņina Romanova.

Dzimusi 1947. gada 16. maijā. 1971.gadā pēc Viļakas vidusskolas beigšanas ieguva augstāko pedagoģisko izglītību Daugavpilī un atkal atgriezās Viļakā, izveidoja ģimeni, kopā ar vīru Valēriju izaudzinot meitu un dēlu. Darba gaitas vadījusi visās pilsētas izglītības iestādēs kā bioloģijas un ķīmijas skolotāja, klases audzinātāja, pionieru vadītāja, direktora vietniece mācību darbā. Pedagoga darbu atstājusi 2020. gadā, dodoties pelnītā atpūtā. Tomēr tā nebija bezrūpīga pensionāres dzīve. Kopš 2000. gada kopā ar dzīvesbiedru audzētais un lolotais lielais augļu dārzs kļuva par viņas smagā darba un gandarījuma vietu.

Skolotāju Ņinu Romanovu atcerēsimies kā zinošu pedagoģi, atsaucīgu kolēģi, prasīgu darbaudzinātāju, sirsnīgu cilvēku, nenogurdināmu darbarūķi.

Cieņā noliecam galvas, godinot aizgājējas mūža devumu Viļakas pilsētas izglītības iestāžu izaugsmē un attīstībā, skolu jaunatnes audzināšanā. Mūsu patiesa līdzjūtība meitai Irinai un dēlam Dmitrijam, tuviniekiem un piederīgajiem.

Izvadīšana 3.oktobrī pl.12.00 no Viļakas pareizticīgo baznīcas.

Viļakas vidusskolas kolektīvs

Citas ziņas no šīs kategorijas

Betternet Review

Betternet can be described as VPN system that offers a free of charge trial ...

Five Ways to Take care of Your Data

Data level of privacy is becoming more important nowadays, especially for businesses. The EU ...

Balvu novada domes sēde 2024.gada 28.martā

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi  2024.gada 28.martā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē ...