Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 21.septembrī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti-attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ruta Cibule)
  2. Par izglītības iestāžu kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem (INFORMATĪVS). (ziņo Inese Circene)
  3. Par izglītības iestāžu telpu noslodzi un uzturēšanas izmaksām (INFORMATĪVS). (ziņo Tamāra Locāne)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpmāk par ZAAO pakalpojumiem klienti saņems ikmēneša rēķinu

Izvērtējot pašreizējo SIA “ZAAO”(turpmāk tekstā ZAAO) norēķinu sistēmu, kuru līdz šim ZAAO klienti bieži ...

Tiks labiekārtota Darbnīcu iela Šķilbēnu ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

11.martā Balvos notiks Lauku labumu tirdziņš

11.martā Balvos, laukumā pie kultūras centra no plkst. 9.00 notiks tradicionālais lauku labumu jeb ...