Balvu novada domes ārkārtas sēde 2023.gada 5.septembrī

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2023.gada 5.septembrī (otrdien) plkst.10.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos (3.stāva, sēžu zālē).

Darba kārtība:

  1. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju (Ziņo: Aleksandrs Sņegovs).
  2. Par aizņēmumu projektam “Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem” īstenošanai (Ziņo: Olga Siņica, Sergejs Maksimovs).
  3. Par aizņēmumu investīciju projekta “Balvu sākumskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana” īstenošanai (Ziņo: Gatis Siliņš, Olga Siņica).