Balvu novada kultūras pasākumu plāns – 2023. gada septembris

BALVI

Balvu Centrālajā  bibliotēkā izstāde ”Sadarbības ritmi”-  Baltinavas vidusskolas un Balvu sākumskolas aušanas pulciņa dalībnieku darbi.

Balvu Novada muzejā līdz 16.septembrim Elitas Eglītes personālizstāde “Keramika”.

1.septembris

Plkst. 18.00 kino Balvu Kultūras un atpūtas centrā- animācijas filma “Brīnummārīte un Melnais kaķis”. Ieejas maksa: 5.00 euro, bērniem līdz 12 gadu vecumam – 3.00 euro.

Plkst. 22.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā 80’S – 90’S DISCO PARTY. Piedalās: DJ JAPĀNIS, DJ Aivars (ANANĀSS), DJ Aldis (ANANĀSS). Dress code-disco stils, konkursi, autentisku foto atmiņu projekcijas. Ieejas maksa: 5.00 euro.

8.septembris (no plkst. 14.00-17.00) un 9. septembris (no plkst. 11.00 līdz 15.00) Balvu Novada muzejā Tēvu dienas meistardarbnīca bērniem ar vecākiem “Mans tētis var visu”- izveido dāvanu Tēvu dienai. Nepieciešamie materiāli būs uz vietas. Dalības maksa: 1.00 euro.

8.septembris

No plkst. 9.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš.

14.septembris

Plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Valmieras teātra viesizrāde ”Labie cilvēki”. Lomās: Elīna Vāne, Aigars Apinis, Dace Everss vai Māra Mennika, Rihards Jakovels, Diāna Krista Stafecka, Baiba Valante    Ieejas maksa: 18.00, 20.00, 22.00 euro.

23.septembris

Balvu Kultūras un atpūtas centrā novada kultūras darbinieku dienas pasākums-balva  kultūrā ”Mūsu lepnums”.

BALVU PAGASTS

22.septembris

Plkst.18.00 Naudaskalna Tautas namā “Mans burciņstāsts” – pasākums ikvienam ziemas krājumu gatavotājam.

BALTINAVAS PAGASTS

11.-30. septembris

Baltinavas Kultūras namā izstāde “Stefānijas segu stāsts” no cikla “Dzimtas stāsti”. Izstāde skatāma darba dienās no plkst. 10.00-15.00.

14.septembris

Plkst. 11.00 Baltinavas Kultūras ”Grāmatu svētki Baltinavā”. Plkst. 11.30 ikvienam interesantam būs iespējams Baltinavas vidusskolā tikties ar brīnišķīgiem autoriem – Eviju Gulbi, Agnesi Aizpurieti, Arlitu Laini, Aivaru Kļavi un Viju Laganovsku (Baltinavas Kultūras namā).

16.septembris

Plkst.15.00 amatierteātra “Palādas” izrāde Baltinavas pagasta senioriem “Ontans i vampīri” Baltinavas Kultūras namā. Uz izrādi īpaši tiek aicināti Baltinavas pagasta seniori, bet pieteikties iespējams arī no citiem pagastiem. Senioriem vietas tiks rezervētas! Iepriekšējā pieteikšanās līdz 11.septembrim, zvanot KN vadītājai, tālr.25440049. Senioriem (55+ ) ieeja – brīva, pārējiem apmeklētājiem – ziedojums 1.00 euro.

BĒRZKALNES PAGAST

2.septembris

Bērzkalnes estrādē sezonas noslēguma pasākums ar  Bērzkalnes un Briežuciema pagastu pašdarbnieku kolektīvu piedalīšanos

BĒRZPILS PAGASTS

Bērzpils Saieta namā novadnieces Matildes Gustes austo linu dvieļu izstāde. Izstāde skatāma darba dienās vai iepriekš zvanot, tālr. 26518493.

16.septembris

Plkst. 09.00 Bērzpils ainaviski tematiskā parka teritorijā Rudens tirdziņš. Vairāk informācijas: tālr. 26518493.

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

Briežuciema Tautas namā izstāde- Ilgas Oplucānes un Katrīnas Redas saulespuķu atklātnīšu kolekcija (289 atklātnītes). Par apmeklējuma laiku vēlams iepriekš sazināties ar Zitu- tālr. 25444621.

6.septembris

Plkst. 10.00 Briežuciema rokdarbu darbnīcā Skroderu diena. Vietējās šuvējas gatavos auduma ziedus un dekoratīvos spilventiņus. Nāciet talkā!

22.septembris

Plkst. 20.00 Briežuciema Tautas namā Tautas muzikantu un dzejnieku vakars. Īpaši aicināti pagasta seniori, bet gaidīsim visus, kuriem patīk jautras melodijas un dzeja. Iepriekšēja pieteikšanās (vairāk informācijas) līdz 18. septembrim- tālr. 25444621. Dalības maksa: 3.00 euro (kafijai un saldumiem). Līdzi var paņemt arī savu “groziņu’’.

22.septembris 

No plkst. 19.00 Briežuciema Tautas namā Brīvbode. Ikviens aicināts atnest mantas, apģērbu, puķu stādus utt., kas pašam vairs nav vajadzīgs un paņemt sev lietas, kuras atnesis kāds cits! Sazinoties ar Zitu, tālr. 25444621, mantas var atnest jau no 18.septembra. Brīvbodē ieradīsies arī dāmas no Alūksnes, lai dalītos pieredzē un mainītos ar mantām.

LAZDUKALNA PAGASTS

15.septembris

Plkst.22.00 Lazdukalna Saieta namā šlāgerballe “Labi strādā, labi atpūties!” kopā ar grupām “Sokrāta brīvdienas”, ”Ginc & ES” un Jāni Krūmiņu no  grupas “Apvedceļš”. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 7.00 euro, vēlāk – 10.00 euro.

LAZDULEJAS PAGASTS

2.septembris

Plkst. 21.00 Lazdulejas estrādē vasaras sezonas noslēguma balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa: 3.00 euro.

MEDŅEVAS PAGASTS

2.septembris

Plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā balle. Muzicēs grupa “Divas balsis” no Jūrmalas. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 4.00 euro, vēlāk 5.00 euro.

RUGĀJU PAGASTS

No 27.septembra Rugāju Tautas nama mazajā zālē rudens ražas izstāde ”Rudentiņis bagāts vīrs”.  Iedzīvotāji aicināti atnest izstādei dažādus augļus, dārzeņus, ziedus, utt.

17.septembris

Plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā Mise. Pēc Mises koncerts “Harmonijs  atgriežas baznīcā”.  Piedalās dziedošā Kišu ģimene no Rēzeknes (restaurētā, gadsimtu “vecā” harmonija iesvētīšana un uz tā spēlēs ērģelniece Guna Kise).

30.septembris

No plkst. 09.00 Rugāju parka Miķeļdienas andele ar visu kas izaudzis dārzā un pašu ražots.

ŠĶILBĒNU PAGASTS

16.septembris

Plkst. 18.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” 22. Meilys aiļu i dzīsmu festivals „Upītes Uobeļduorzs” – vacuokīs latgalīšu festivals pasaulie.

TILŽAS PAGASTS

30.septembris

Plkst. 21.00 rudens balle kopā ar grupu “Galaktika”.

VECTILŽAS PAGASTS

16.septembris

Plkst. 15.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā pasākums pagasta vecākajai paaudzei (tiek organizēts brauciens uz saimniecībām: ,,Stabļovas ķiploks”, “Zeļču sola”, amatierteātra “Palādas” izrādi “Ontons i vampīri”). Informācija: tālr. 27835511.

30.septembris

Plkst. 18.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā tautas muzikantu saspēle – kapelu koncerts.

VĪKSNAS PAGASTS

1.septembris

Plkst. 22.00 Vīksnas Tautas namā Zinību dienai veltīta ballīte kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa: 5.00 euro.

VIĻAKA

Viļakas muzeja izstāžu zālē izstāde- 7. starptautiskais glezniecības plenērs ”Valdis Bušs 2023”.

12.septembris

Plkst. 12.30 Viļakas brīvdabas estrādē (sliktu laikapstākļu gadījumā – Viļakas kultūras namā) Tēva diena. Dažādas aktivitātes un pārsteigumi bērniem no 1. līdz 6. klasei. Īpašais viesi: Kristaps Rasims. Vairāk informācijas Viļakas Kultūras nama Facebook profilā.

KUPRAVAS PAGASTS

Septembrī (laiks un datums tiks precizēts)

Fotoorientēšanās sacensības. Vairāk informācijas Viļakas Kultūras nama Facebook profilā.

ŽĪGURU PAGASTS

9.septembris

No plkst. 09.00 Meža diena Žīguros.

  • No plkst. 09.00 Žīguru Kultūras nama 2.stāva 3. kabinetā sēņu izstāde;
  • Žīguru Kultūras nama 2.stāva zaļajā zālē izstāde ”No vienas saknes”;
  • 09.30 pulcēšanās pie Žīguru autoostas ”Žīguri, mostamies kopā!”;
  • 10.00 Žīguru skolas stadionā sporta aktivitātes – orientēšanās sacensības, apbalvošana, silta tēja no Biedrības “Virica”;
  • 12.00 Žīguru Kultūras namā tikšanās ar Latvijas Valsts mežu pārstāvi Ludmilu Žukovsku;
  • No plkst. 13.00 dažādās Žīguru vietās iespējams izmantot lāzertaga, piepūšamo atrakciju un zirgu izjādes pakalpojumus;
  • No plkst. 14.00- 17.00 pie Žīguru bibliotēkas Annas Āzes meža ekspozīcija;
  • No plkst. 14.00- 16.00 Žīguru bibliotēkā kopā ar Jolantu Keišu iespējams spēlēt galda spēli latgaliešu valodā ”ČIPIERKSTNEITS”.
  • No plkst. 14.00- 17.00 Žīguru MRS stāvlaukumā aplūkojama mežisztrādes traktortehnika.

Pasākuma laikā būs pieejami ēdinātāji – Škladi Burger.

Plkst. 18.00 Žīguru Kultūras namā Žīguru kultūras nama 55 gadu darbības jubilejas koncerts ’’No vienas saknes Žīguros’’.

Plkst. 22.00 Žīguru Kultūras namā Grupa “Tranzīts”. Biļetes iepriekšpārdošanā no 28.augusta Žīguru kultūras namā, maksa:  5.00 euro, pasākuma dienā līdz plkst. 23.00- 7.00 euro, vēlāk 10.00 euro.

Galdiņu rezervācija līdz 6.septembrim, tālr. 29294593.

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Rekavas vidusskolā koncertlekcija “Iepazīsti ģitāru”

8.oktobrī Rekavas vidusskolā projekta “Skolas soma” ietvaros 1.-12.klasēm savas izglītojošās koncertlekcijas sniedza profesionāls ģitārists ...

Mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu

Par bioloģiski vērtīgu zālāju (BDUZ) apsaimniekošanu praktiskas mācības iespējamas tikai augu aktīvajā veģetācijas posmā ...