25.un 26.augustā Viļakā notiks Balvu novada atklātās sacensības ložu šaušanā

2023.gada 25. un 26. augustā Viļakas Valsts ģimnāzijas 2. kategorijas šautuvē (Pils iela 11a, Viļaka) notiks Balvu novada atklātās sacensības ložu šaušanā.

  • Sacensību sākums 25.08.plkst. 15.30.
  • Sacensību sākums 26.08. ar plkst. 10.00.
  • Pieteikšanās sacensībām līdz konkrētās sacensību dienas plkst. 14.30. un 09.30.
  • Sacensībās piedalās Balvu novada un apkārtējo novadu ložu šaušanas sporta interesenti, kas nav jaunāki par 12 gadiem.

Dalības maksa katram dalībniekam kas vecāks par 18 gadiem 5,00 (pieci ) euro par katru sacensību dienu, kas tiek samaksāta ar pārskaitījumu:

Balvu novada pašvaldība

Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Reģ. nr. 90009115622

SEB Banka, kods: UNLALV2X

Konta nr. LV93UNLA0050014291739

Mērķis: Dalības maksa BALVU novada atklātajās sacensībās ložu šaušanā, Viļakā 25.-26.08.2023.g.

Dalības maksa jānomaksā līdz sacensību sākumam (pirms sacensībām dalībnieks uzrāda apmaksas apliecinājumu).

No dalības maksas atbrīvoti Balvu Sporta skolas izglītojamie, kas uz doto brīdi apgūst ložu šaušanas programmu, kā arī sacensību dalībnieki jaunāki par 18.gadiem. 

SACENSĪBU NOLIKUMS

Citas ziņas no šīs kategorijas

Labiekārto laukumu Dubļovas ciemā

Viļakas novada dome turpina īstenot sadarbības projektu Nr.5.6.2.0./17/I/022 „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā, kurā vadošais partneris ...

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 10.kārtu sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 10.kārtu sabiedriskā labuma projektiem. Sludinājuma kopsumma: 100 ...

Jauniešu aktivitātes novembrī Semenovā

Medņevas jauniešu  biedrības „Paspārne” projekta Nr. 5 „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros 2021.gada novembra ...