Brīvdienu norises Balvu novadā

Šajās brīvdienās dažos pagastos un arī Balvu pilsētā norisināsies Balto zeķīšu svētki, bērnības un pilngadības svētki, savukārt Kubulos un Krišjāņos svinēs arī pagasta svētkus.

11.augusts

19.30 Grupas “100 debija” koncerts Kubulu Kultūras namā, biļetes iepriekšpārdošanā-10.00 euro, pasākuma dienā-15.00 euro.

12.augusts

08.00 Lauku Labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

10.00 Svētku labumu tirdziņš Krišjāņos, Krišjāņu pagasta svētku ietvaros. 22:00 Ziedu balle kopā ar “Velme un Vēvers” Krišjāņu Tautas namā.

11.00 Jaunbērziņu kauss – ieskaites sacensības pajūgu braukšanā. Norises vieta: Balvu novads, Bērzpils pagasts, Tabakova, “Jaunbērziņi”.

13.00 Kubulu pagasta svētki pie Kubulu KN.

19.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centra amatierteātra ”Melnais kaķis” izrāde “Laulības treniņu aģentūra”, 22.00 Balle ar Juri Ķirsonu Žīguru pagasta estrādē.

22.00 Zaļumballe ar Lauri Neilandu Balvu pilsētas estrādē, ieeja: 5euro.

22.00 Ziedu balle kopā ar grupu “Bruģis” Rugāju parka estrādē, ieeja: līdz 23.00 -5.00 euro, pēc tam 7.00 euro.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latvija sākas ar ikvienu no mums

Latvija sākas ar ikvienu no mums. Latvija ir  Tavas domas un Tavi darbi. Tā ...

Iespēja piedalīties virtuālā spēlē, dodoties pastaigā

Ikviens esam noilgojušies pēc interesantām aktivitātēm kopā ar draugiem, tomēr komunikācijai labvēlīgi „laika apstākļi” ...

Tikai desmit mēneši Itālijā

“Cilvēki nemainās,” kāds teiktu. Nē, tā nav taisnība. Pa šiem 10 mēnešiem esmu piedzīvojusi ...