Balvu novada kultūras pasākumu plāns – 2023.gada augusts

BALVI

Balvu Centrālās bibliotēkas abonementā bērniem izstāde “Krāsās”- Balvu Mākslas skolas 3.klašu skolēnu darbi.

Balvu Novada muzejā Elitas Eglītes personālizstāde “Keramika”.

 1. augusts

Balvu Kultūras un atpūtas centrā darbnīca “Cimdu adīšanas tūre Ziemeļlatgalē”.  Vada rokdarbu pulciņa “Mežģis”, Baltinavas audēju pulciņa dalībnieces.

 1. augusts

Balvos Putu paradīze -BĒRNU BALLĪTE- kopā ar Ķepu patruļas varoni.

 1. augusts

No plkst.  11.00-12.00 Balvu pilsētas estrādē Balto zeķīšu svētki. Ģimenes, kurās bērni dzimuši 2022. gadā tiek aicināti saņemt Baltās zeķītes un piemiņas Balvu. Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība! Vairāk informācijas: tālr. 64521976; e-pasts: kac@balvi.lv .

Plkst. 14.00 Balvu pilsētas estrādē Bērnības svētki 2023. Aicina piedalīties 2018. gadā dzimušos bērnus, kopā ar vecākiem un krustvecākiem. Vairāk informācijas: tālr. 64521976.

Plkst. 18.00 Balvu pilsētas estrādē Pilngadības svētki 2023. Svētkus aicināti svinēt 2005. gadā dzimuši jaunieši. Vairāk informācijas: tālr. 64521976.

Plkst. 22.00 Balvu pilsētas estrādē Zaļumballe kopā ar Lauri Neilandu. Ieejas maksa: 5.00 euro. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvi- Brīvības 61), www.bilesuparadize.lv, kā arī pasākuma norises vietā.

 1. augusts

Plkst. 19.30 Dzirnavu ielā 1, Balvi (Balvu ezers, ezera krasts) brīvdabas koncerts “Mūzika saulrietam“. Koncertzāle- Balvu ezers, skatuve- plosts „Vilnītis”, sēdvietas- laivas, stāvvietas- ezera krasts. Koncertu veidos muzikālā apvienība ”AINIS”, izskanēs Aiņa Šaicāna dziesmas, melodijas, kas veltītas Balviem un sirdsdziesmas saulrietam.

 1. augusts

No plkst. 21.00 līdz 03.00 Balvu pilsētas estrādē Auto un mūzikas enerģijas minifestivāls “Automuzons 2023”. Nakts enerģija – Pop/Rock mūzikas minifests.

 1. augusts

Plkst. 15.00 pie Balvu slimnīcas Pateicības dienas pasākums- salidojums “Esmu dzimis Balvos”-Balvos dzimušo sumināšana. Vairāk informācijas:  e-pasts: marika.jermasevica@slimnicuapvieniba.lv,  tālr. 28608405.

 1. augusts

Plkst. 17.00 Balvu Mūzikas skolā 24. KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS. NEPIERADINĀTIE ROMANTIĶI – Māra Botmane – čells, Māris Kuģis – oboja, Johan Randvere – klavieres. Ieejas maksa: 5.00  euro. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos – Brīvības iela 61) vai www.bilesuparadize.lv, kā arī norises vietā.

 1. augusts

Plkst. 20.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā 24. KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS. ARTIS ORUBS – BUNGU SOLO. Ieejas maksa: 5.00 euro. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos – Brīvības iela 61) vai www.bilesuparadize.lv, kā arī norises vietā.

 1. augusts

Balvu Kultūras un atpūtas centrā darbnīca “Cimdu adīšanas tūre Ziemeļlatgalē”.  Vada rokdarbu pulciņa “Mežģis”, Baltinavas audēju pulciņa dalībnieces.

BALVU PAGASTS

 1. augusts

Plkst. 14.00 Naudaskalna lidlaukā Auto un mūzikas enerģijas minifestivāls “Automuzons 2023”. Dienas enerģija – kluba “AutoFan” sporta aktivitātes.

No 1. augusta līdz 31. augustam darbdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00 gleznu izstāde Zintis Purens “Vasara”.

BALTINAVAS PAGASTS

Līdz 4. augustam Baltinavas Kultūras nama mazajā zālē izstāžu cikla “Dzimtas stāsti” izstāde “Kraukļovas stāsts” par Kašu dzimtām. Izstāde skatāma darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00.

 1. augusts, 31. augusts

No plkst. 09.00 līdz 12.30 Baltinavas aušanas pulciņā dalībnieces vada darbnīcas ārzemju ciemiņiem “Cimdu adīšanas tūre Ziemeļlatgalē”.

 1. augusts

Baltinavas Kultūras namā Mobilā OPTIKA. Pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta. Pieteikšanās: tālr. 20117000.

BĒRZKALNES PAGASTS

 1. augusts

Plkst. 10.00 Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā Bērzkalnes pagasta sporta svētki.

BĒRZPILS PAGASTS

 1. augusts

Plkst. 15.00 Bērzpils pagasta estrādē Balto zeķīšu svētki un Bērnības svētki. Svētkus svinēsim kopā ar zilonīti, bizmārīti un briedīti.

Plkst. 22.00 Bērzpils pagasta estrādē Zaļumballe kopā ar Juri Ķirsonu. Ieejas maksa: 5.00 euro.

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

 1. augusts

No plkst. 12.00 Briežuciema Tautas namā Svētku diena Briežuciemā.

Plkst. 12.00 Karlsons aicina šūpoties, rotaļāties, pūst lielos burbuļus pagasta piecgadniekus, 2022.gadā dzimušos mazuļus un arī pārējos bērnus un pieaugušos.

No plkst. 12.00 tirdziņā “Pi cārmyukšas” aicināti tirgoties ar amatniecības darbiem un pašu gatavotiem gardumiem.

Plkst. 13.00 pilngadnieku sveikšana, pagasta iedzīvotāju godināšana. Muzikāli priekšnesumi, jautrs teātra uzvedums ar tautas nama pašdarbības kolektīvu dalību.

Plkst. 22.00 balle. Mūziku dažādām gaumēm piedāvās Māra Tihomirova un Normunds Liepiņš. Pauzēs mūzikas kokteilis no DJ Normunda. Ieejas maksa: 3.00 euro, pēc pusnakts 5.00 euro.

KUBULU PAGASTS

Kubulu Kultūras namā līdz 15. augustam skatāma Evitas Zarembas – Krīgeres izšuvumu izstāde “Vasaras ziedos”.

11.,12. augusts

Kubulu pagasta svētki.

 1. augusts

Plkst. 18.00 Kubulu Kultūras namā Pilngadības svētki (vadītājs Roberts Briediņš no Alūksnes).

Plkst. 19.30 Kubulu Kultūras namā mūzikas grupas “100 DEBIJA” concerts. Biļetes iepriekšpārdošanā-10.00 euro, pasākuma dienā- 15.00 euro.

 1. augusts

Plkst. 13.00 sporta spēļu atklāšanas pasākums kultūras nama laukumā.

No plkst. 13.15 līdz 14.30- orientēšanās sadarbībā ar Kubulu pagasta uzņēmējiem.

Plkst. 14.35- sporta spēles pie PII “Ieviņa”.

Plkst. 17.00 – sporta laureātu apbalvošana un mednieku zupas baudīšana laukumā pie Kubulu Kultūras nama.

Visas dienas garumā būs iespēja izbraukt ar retro auto (par ziedojumu) līdz uzņēmumam “Škladi”, kur paredzēta “Kubulu īpašā” burgera degustācija (5.00 euro).

KRIŠJĀŅU PAGASTS

 1. augusts

Krišjāņu pagasta svētki “Laiks, kas vasaras krāsās zied”.

No plkst. 10.00 pie Tautas nama Svētku labumu tirdziņš

Plkst. 12.00 Krišjāņu Tautas namā pagasta svētku atklāšanas pasākums “Lai svētku mirkļi zied”, pasākumā tiks sveikti 2022.gadā dzimušie bērni “Balto zeķīšu svētkos” un pasniegtas pagasta pārvaldes balvas “Pagasta lepnums”.

Plkst. 14.00 Krišjāņu Tautas namā “Jautri un ar prieku”- sportiskas aktivitātes lieliem un maziem.

Plkst. 19.00 Krišjāņu Tautas namā Jaunības svētki pagasta jauniešiem “Uzziedam skaņās un krāsās”. Svētku koncerts ar pagasta pašdarbības kolektīvu piedalīšanos (dalībniekus Jaunības svētkiem aicina pieteikties līdz 5. augustam pie Tautas nama vadītājas).                                                                                                   Būs iespēja vizināties ar biedrības “Rūsa vējā” retro motocikliem (maksas pakalpojums).

Plkst. 22.00 Krišjāņu Tautas namā Ziedu balle, spēlēs Velme&Vēvers. Ieejas maksa: 3.00 euro.

21.augusts

Krišjāņu Tautas namā Mobilā OPTIKA. Pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta. Pieteikšanās: tālr. 20117000.

LAZDUKALNA PAGASTS

9.-11. augusts

Lazdukalna Saieta namā Vanadzēnu salidojums “Augam Latvijai”.

LAZDULEJAS PAGASTS

 1. augusts

Plkst. 20.00 Lazdulejas pagasta estrādē pasākums “Satiekas paudzes”.

Plkst. 22.00 Lazdulejas pagasta estrādē balle kopā ar grupu ROLISE.

 1. augusts

Lazdulejas Saieta namā Jautrās sporta aktivitātes.

RUGĀJU PAGASTS

12.augusts

No plkst. 22.00 Rugāju parka “Ziedu balle” kopā ar grupu “BRUĢIS”. Ieejas maksa:  līdz plkst. 23.00 -5.00 euro, pēc tam 7.00 euro. Apmeklētāji aicināti viens otram dāvāt ziedus un ap plkst.  01.00 tiks kronēti “Ziedu karaliene” un “Ziedu karalis” (tie, kuriem būs visvairāk sadāvāti ziedi.)

 1. augusts

Rugāju Tautas nama mazajā zālē Mobilā OPTIKA. Pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta. Pieteikšanās: tālr. 20117000.

 1. augusts

No plkst. 22.00 Rugāju parka vasaras noslēdzošā Zaļumballe kopā ar Juri Ķirsonu. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 4.00  euro, pēc tam 5.00 euro.

ŠĶILBĒNU PAGASTS

 1. -27. augusts SVĀTKI UPĪTIE.

TILŽAS PAGASTS

 1. augusts Ekskursija uz Tērvetes dabas parku un Rundāles pili.

VECTILŽAS PAGASTS

25.augusts 

Plkst. 20.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā pagasta sporta svētku ieskandināšana (velobrauciens).

26.augusts

Plkst. 09.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā pagasta sporta svētki, svētku ieskandināšana (sporta u.c. aktivitātes, Pateicības – pagasta iedzīvotāju godināšana, muzikāli sveicieni, balle).

VIĻAKA

Viļakas muzejā (Klostera iela 1) 7.Starptautiskā plenēra Valdis Bušs mākslas darbu izstāde.

Viļakas muzeja Facebook profilā skatāma digitālā izstāde “Marienhauzenai 730”.

4.-5. augusts

Viļakas pilsētas svētki – Marienhauzenai 730.

 1. augusts

No plkst. 18.00 līdz 21.30 Viļakā orientēšanās spēle “Marienhauzenai 730”. Reģistrācija plkst. 17.45 Klostera ielā 1, Viļakas muzejā. Līdz jābūt viedtālrunim ar QR koda lasītāju.

Plkst. 18.00 Viļakas ezera salā vides objekta “Baltā sirds” atklāšana kopā ar Jūrkalnes etnogrāfisko ansambli “Maģie suiti”.

 1. augusts

No plkst. 10.00 līdz 15.00 Viļakas estrādē “Mazliet no viduslaikiem” – meistardarbnīcas un atrakcijas bērniem (monētu kalšana, viduslaiku spēles u.c.), un Lauku labumu tirdziņš.

Plkst. 12.00 Viļakas estrādē R.Blaumaņa izrāde “Trīnes grēki” Saldus novada Druvas kultūras nama amatierteātra sniegumā.

Plkst. 13.30 Viļakas estrādē Jūrkalnes etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”.

Plkst. 14.00 Viļakas estrādē koncerts “Saldus lustes”- VPDK “Druva”, DK “Druvas seniori”, vokālās grupa “Druvas tonis” un folkloras kopa “Druvas zemturi”.

Plkst. 16.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā Koncerts “ES TICU TEV” – Līga Īvāne (ērģeles), Katrīna Paula Felsberga (soprāns).

Plkst. 20.00 Viļakas estrādē mūsdienu tautas mūzikas grupas “Tautumeitas” koncerts. Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā – 15.00 euro, koncerta dienā – 20.00 euro. Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un Viļakas kultūras namā.

Plkst. 22.00 Viļakas estrādē balle kopā ar grupu “Vēja runa”, starplaikos – Dj M&M. Ieeja: brīva.

11.augusts

Ikviens visā dienas garumā aicināts individuāli nolikt ziedus un svecītes ebreju holokausta piemiņas vietā (ceļa posmā P35, 1,5 km).

 1. augusts

Viļakas pilsētas estrādē vasaras izskaņas disko-balle/ koncerts.

ŽĪGURU PAGASTS

 1. augusts

Plkst. 19.00 Žīguru pagasta estrādē Vectilžas Sporta un atpūtas centra amatierteātris ”Melnais kaķis” ar jautru komēdijas izrādi “Laulības treniņu aģentūra”, autore Monika Zīle, režisore Valentīna Kaļāne. Lietus gadījumā izrāde  notiks Žīguru Kultūras namā! Ieeja: bezmaksas.

Plkst. 22.00 Žīguru pagasta estrādē balle kopā ar Juri Ķirsonu. Lietus gadījumā balle notiks Žīguru Kultūras namā! Ieeja: bezmaksas.

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novads tiek pārstāvēts Vidzemes tūrisma informācijas tirgū Cēsīs!

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

“Zaļā ceļa Rīga – Pleskava” iepazīšanās braucieni 18.-19. septembrī

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības  finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu ...

Muzejs īstenojis projektu “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas modernizācija”

Viļakas novada muzejs saņēma atbalstu no valsts kultūrkapitāla fonda izsludināta projektu konkursa “Muzeju nozares ...