Žīguru kultūras nama krievu ansamblis ’’Ivuški’’ apmeklē Jelgavu un Olaini

Šī gada 27.maijā Žīguru kultūras nama krievu dziesmu ansamblis “Ivuški” devās uz Jelgavas novadu, Glūdas pagastu pie saviem draugiem – slāvu dziesmu kolektīva “Slavjanočki” uz 20 gadu jubileju.

Ar šo kolektīva vadītāju Olgu Rožko esam sadraudzējušies no Latviešu Kultūras vēstnieku kopā sanākšanas. Kolektīvs “Slavjanočki” ar savām dziesmām un darbnīcām popularizē slāvu tautu: krievu, ukraiņu, baltkrievu kultūras tradīcijas un mantojumu, kā arī  dzied latviešu dziesmas un svin tos svētkus.

Uzzinājām, ka kolektīvā dzied krievi, ukraiņi, baltkrievi, latvieši, ir arī vāciete. Tāpēc “Slavjanočkam” ir daudz draugu, kuri bija atbraukuši apsveikt jubilārus.

Mēs izrādās bijām vistālākie no Latvijas ciemiņiem- austrumiem, kur pirmajiem sāk spīdēt saulīte.

Slāvu ansamblis “Živica” mēroja ceļu no Saldus, vācu biedrības ansamblis “Die Lustigen” – ieradās no Dobeles, bet Sadzīves tradīciju ansamblis “Raduga” no Jelgavas novada. Apsveikuma koncertā piedalījās arī pašmāju deju kolektīvs “Nākotne”. Ciemojoties pie draugiem, iepazināmies un ieguvām jaunus draugus.  

Paldies kolektīvam “Slavjanočki” par ielūgumu, mīļu pieņemšanu, sirsnīgu pasākuma atmosfēru. Novēlam viņiem vēl daudzus gadus kopt un izplatīt slāvu kultūras tradīcijas!

10.junijā jau ceturto reizi krievu dziesmu un deju ansamblis “Ivuški”  sabrauca kopā uz festivālu Olainē. Kultūras centra direktore Linda Reinvalde, sveicot ansambļus un kolektīvus, paziņoja ka festivāls “Ivuški dzied Olainē” kļūst par ikgadēju tradīciju. Šo ziņu ar entuziasmu pieņēma gan paši kolektīvi, gan publika.

Koncertā dziedāja Olaines Kultūras centra ansamblis “Ivuški”, pensionāru biedrības vokālais ansamblis “Ivuški” no Dagdas, Rēzeknes krievu folkloras koris “Ivuški’’,  Krāslavas krievu tautas dziesmu ansamblis “Ivuška” un mēs, Žīguru Kultūras nama krievu dziesmu ansamblis “Ivuški”. Daudz emociju publikai izraisīja Rīgas Arodbiedrību kluba “Vecrīga” tautas deju ansamblis “Ivuška”.

Priecēja arī ciemiņu uzstāšanās mūsu festivāla: Olaines Kultūras centra bērnu vokālā ansambļa “Fantāzija” un bērnu deju kolektīva “Zadorinka” no Rīgas.

Satikt draugus un pabūt kopā vienmēr ir patīkami. Esam pateicīgi par viesmīlīgu un sirsnīgu pieņemšanu Olaines ansamblim (vadītāja Olga Žujeviča).

Paldies arī Olaines pilsētas  skatītājiem, kuri silti un ar gariem aplausiem sagaidīja un pavadīja katru kolektīvu. Mēs ar šiem skatītājiem satiekamies jau otro reizi un esam ļoti pateicīgi viņiem. Pēc Lindas teiktā ceram uz satikšanos arī nākamgad.

Nebūti jauki pavadīts laiks Olaines festivālā bez Žīguru Kultūras nama direktores Marijas Bukovskas palīdzības brauciena organizēšanas, Viļakas pilsētas pārvaldes speciālistei Kristīnei Rundzānei, transporta nodrošināšanā Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas vadītāja Andra Zelča rūpēm. Milzīgu “PALDIES!” sakām šoferiem Aleksejam un Rolandam!

Žīguru Kultūras nama krievu dziesmu ansambļa “Ivuški” dalībnieču vārdā,
kolektīva vadītāja Svetlana Romāne

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada ...

“Ivuški” Latvijas mazākumtautību festivālā Zeme zied

Šī gadā 14.augustā Jelgavā noritēja  pirmais Latvijas Mazākumtautību festivāls ar mākslinieciskās koncepcijas moto „Zeme ...

Rūķi ceļo pa Medņevas pagastu

Sniedziņ, sniedziņ,Uz kurieni tu?Uz Ziemassvētkiem   Es lidošu.Tas tik  ir jauki:   Pa ceļam mums!Divatā drošāks būs ...