Mātes dienas koncerts Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā

“Mamma! Pie viņas dzīve sākas, un mīlestība nekad nebeidzas.” Ar šādiem vārdiem 14.maijā  iesākās Mātes dienas koncerts Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā.

Šogad, Viļakas apkaimes bērni un jaunieši, Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem bija sarūpējuši sirsnīgu, emocionālu koncertu, kurš pulcēja kuplu skaitu dalībnieku. Šogad pasākumā piedalījās un sveica savus vecākus arī Viduču pamatskolas, Rekavas  vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas vokālie ansambļi.

Koncertprogrammā izskanēja klasiskās, garīgās, mūsdienu, tautas mūzikas skaņdarbi. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt klavieru, ērģeļu, saksofona, marimbas, akordeona, vijoļu, mandolīnas spēlētās melodijas. 

Sevišķi iespaidīgs bija koncerta noslēgums, kad visi dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā un pašus skaistākos vārdus, kā arī pašu bērnu izgatavotos eņģelīšus dāvāja visām māmiņām, vecmāmiņām, krustmātēm.

Sadarbībā ar biedrību “Saules stari Viļakai” projekta “Ģimeņu godināšana Ziemeļlatgalē” laikā visi koncerta apmeklētāji un dalībnieki pēc koncerta varēja uzkavēties pie svētku tējas galda, mieloties ar kūkām, pīrādziņiem.

Paldies Viļakas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem: Aldim Prancānam, Arnim Prancānam, Ilonai Bukšai, Jeļenai Laicānei, Svetlanai Krasnokutskai, Karīnai Romanovai, Ijai Krilovai.

Paldies vecākiem par atbalstu un kopā būšanu.

Teksts Inita Raginska
Foto: Līga Babāne

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

Mātes dienas koncerts ir projekta Nr. 2023.LV/ĢDP/9 “Ģimeņu godināšana Ziemeļlatgalē” pasākums

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes ...

Viļakas novada domes informatīvais izdevums, februāra numurs

Iznācis Viļakas novada domes 2020.gada 24.februāra informatīvais izdevums “Viļakas novadā”.

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādes 2022./2023.māc.g.

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g.  Bērzpils pamatskola  22.06. plkst.17.00 Eglaines ...