Mātes dienas koncerts Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā

“Mamma! Pie viņas dzīve sākas, un mīlestība nekad nebeidzas.” Ar šādiem vārdiem 14.maijā  iesākās Mātes dienas koncerts Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā.

Šogad, Viļakas apkaimes bērni un jaunieši, Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem bija sarūpējuši sirsnīgu, emocionālu koncertu, kurš pulcēja kuplu skaitu dalībnieku. Šogad pasākumā piedalījās un sveica savus vecākus arī Viduču pamatskolas, Rekavas  vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas vokālie ansambļi.

Koncertprogrammā izskanēja klasiskās, garīgās, mūsdienu, tautas mūzikas skaņdarbi. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt klavieru, ērģeļu, saksofona, marimbas, akordeona, vijoļu, mandolīnas spēlētās melodijas. 

Sevišķi iespaidīgs bija koncerta noslēgums, kad visi dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā un pašus skaistākos vārdus, kā arī pašu bērnu izgatavotos eņģelīšus dāvāja visām māmiņām, vecmāmiņām, krustmātēm.

Sadarbībā ar biedrību “Saules stari Viļakai” projekta “Ģimeņu godināšana Ziemeļlatgalē” laikā visi koncerta apmeklētāji un dalībnieki pēc koncerta varēja uzkavēties pie svētku tējas galda, mieloties ar kūkām, pīrādziņiem.

Paldies Viļakas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem: Aldim Prancānam, Arnim Prancānam, Ilonai Bukšai, Jeļenai Laicānei, Svetlanai Krasnokutskai, Karīnai Romanovai, Ijai Krilovai.

Paldies vecākiem par atbalstu un kopā būšanu.

Teksts Inita Raginska
Foto: Līga Babāne

“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

Mātes dienas koncerts ir projekta Nr. 2023.LV/ĢDP/9 “Ģimeņu godināšana Ziemeļlatgalē” pasākums

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakā tiekas Balvu novada vadība, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāji

6.aprīlī, Viļakā tikās Balvu novada vadība, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāji. Viļakas pilsētas pārvaldē ...

Attālinātām mācībām var pieteikties vēl līdz 15. jūlijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību ...

Paziņojums

Viļakas Mūzikas un  mākslas skola mācības 2.semestrī uzsāk ar 11.janvāri attālināti.