Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādes 2022./2023.māc.g.

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g. 

 • Bērzpils pamatskola 
  • 22.06. plkst.17.00
 • Eglaines pamatskola
  • 16.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums (Lazdukalna Saieta namā)
 • Stacijas pamatskola
  • 22.06. plkst.16.00
 • Tilžas pamatskola
  • 16.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums Tilžas pamatskolā (skolas aktu zālē)
 • Viduču pamatskola
  • 22.06. plkst.14.00  9.klases izlaidums (Žīguru skolas telpās)
  • 22.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums (Medņevas Tautas namā)
 • Baltinavas vidusskola
  • 17.06. plkst. 18.00 12.klases izlaidums (skolas aktu zālē)
  • 22.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums (skolas aktu zālē)
 • Rekavas vidusskola
  • 10.06. plkst. 19.00  9. un 12.klases izlaidums 
 • Rugāju vidusskola
  • 23.06. plkst. 15.00 9.klases izlaidums
  • 23.06. plkst. 19.00 12.klases izlaidums
 • Balvu Valsts ģimnāzija
  • 16.06. plkst. 18.00 9.klašu izlaidums
  • 17.06. plkst. 17.00 12.klašu izlaidums
 • Viļakas Valsts ģimnāzija
  • 17.06. plkst. 15.00 9. klases izlaidums
  • 17.06. plkst. 18.00 12.klases izlaidums
 • Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
  • 10.06. plkst. 17.00 9.klašu izlaidums
  • 17.06. plkst. 19.00 12.klašu izlaidums
  • 30.06. plkst. 16.00 K4-4.kursa izlaidums

 • Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
  • 02.06. plkst. 18.00
 • Balvu Mākslas skola
  • 09.06. plkst. 17.00
 • Balvu Mūzikas skola
  • 20.05. plkst. 18.00
 • Viļakas Mūzikas un mākslas skola
  • 09.06. plkst. 18.00
 • Balvu Sporta skola
  • 25.08. plkst. 15.00

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales skolēni tiekas skolēnu pašpārvalžu forumā

gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to ...

Pozitīvās emocijas Upītes Uobeļduorzā 2022

Sākoties jaunam gadam, tradicionāli trešā septembra sestdiena tiek rezervēta mīlas dzejas un dziesmu festivālam ...

Labdarības koncerts “Nepaej garām!”

Ar ikdienas rūpēm, ar šī gada  mainīgajiem laika apstākļiem, ar domām par Ziemassvētkiem klāt ...