Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādes 2022./2023.māc.g.

Informācija par izlaidumiem Balvu novada izglītības iestādēs 2022./2023. m.g. 

 • Bērzpils pamatskola 
  • 22.06. plkst.17.00
 • Eglaines pamatskola
  • 16.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums (Lazdukalna Saieta namā)
 • Stacijas pamatskola
  • 22.06. plkst.16.00
 • Tilžas pamatskola
  • 16.06. plkst.19.00 9.klases izlaidums Tilžas pamatskolā (skolas aktu zālē)
 • Viduču pamatskola
  • 22.06. plkst.14.00  9.klases izlaidums (Žīguru skolas telpās)
  • 22.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums (Medņevas Tautas namā)
 • Baltinavas vidusskola
  • 17.06. plkst. 18.00 12.klases izlaidums (skolas aktu zālē)
  • 22.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums (skolas aktu zālē)
 • Rekavas vidusskola
  • 10.06. plkst. 19.00  9. un 12.klases izlaidums 
 • Rugāju vidusskola
  • 23.06. plkst. 15.00 9.klases izlaidums
  • 23.06. plkst. 19.00 12.klases izlaidums
 • Balvu Valsts ģimnāzija
  • 16.06. plkst. 18.00 9.klašu izlaidums
  • 17.06. plkst. 17.00 12.klašu izlaidums
 • Viļakas Valsts ģimnāzija
  • 17.06. plkst. 15.00 9. klases izlaidums
  • 17.06. plkst. 18.00 12.klases izlaidums
 • Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
  • 10.06. plkst. 17.00 9.klašu izlaidums
  • 17.06. plkst. 19.00 12.klašu izlaidums
  • 30.06. plkst. 16.00 K4-4.kursa izlaidums

 • Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
  • 02.06. plkst. 18.00
 • Balvu Mākslas skola
  • 09.06. plkst. 17.00
 • Balvu Mūzikas skola
  • 20.05. plkst. 18.00
 • Viļakas Mūzikas un mākslas skola
  • 09.06. plkst. 18.00
 • Balvu Sporta skola
  • 25.08. plkst. 15.00

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ontona dīnas ļustes

2020.gada 18.janvārī jau sesto gadu pēc kārtas notika Ontona dīnas ļustes un ceturto gadu ...

Apstiprināti divi VZF projekti

Viļakas novada domes īstenos divus VZF projektus, tādējādi īstenojot Apsaimniekošanas noteikumu plānu Viļakas ezerā ...