Balvu novada iedzīvotāji!

Veidosim sakoptu novadu kopā, rūpējoties, lai mēs visi varētu dzīvot skaistā vidē!

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam ir pienākums īpašumam piegulošajā teritorijā (līdz 5 metru platā joslā no nekustamā īpašuma robežas):

  • regulāri pļaut zālienu (pilsētās, kā arī ciemu teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus);
  • nepieļaut uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu izmešanu neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos.

Par sakoptu novadu!

Atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine sasauc domes sēdi 2022.gada 24.februārī (ceturtdien), plkst.10.00.  Darba ...

Asteru, ābolu un kartupeļu svētki Medņevā

Nemanot, silti un skaisti ir pienācis septembris. Ar skaistiem āboliem, asterēm un gladiolām, ar ...