Uzsāk projekta “Latvijas zaļie ceļi” realizāciju

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Balvu novada pašvaldība informē, ka no 2023.gada 16.aprīļa līdz 15.novembrim īstenos projektu Nr. LVIII-069“Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”) Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions” (acronym: “Greenways of Latvia”)

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējo kultūras un dabas resursu izmantošanu kopējā ilgtspējīga tūrisma piedāvājumā, tālāk attīstot un popularizējot zaļos ceļus (GW), lai piesaistītu jaunus tūristus un palielinātu tūristu plūsmu (skaitu), stimulētu tūrismu, vietējos tūristus apkalpojošos uzņēmumus un vispārējo ekonomisko aktivitāti Rīgas, Vidzemes, Latgales reģionos.

Ilgtermiņa ieguvums gala saņēmējiem un plašākai sabiedrībai reģionā ir tas, ka vietējie reģioni turpina attīstīt un popularizēt jauno tūrisma produktu (Latvijas zaļie ceļi), kas sniegs ekonomisku labumu vietējiem, mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem un visai vietējai ekonomikai kopumā. Ievērojams papildus ieguvums no zaļajiem ceļiem jeb veloceļiem, kas ierīkoti Latvijas pusē pa bijušo dzelzceļa līniju, ir tas, ka tūristi, braucot ar velosipēdu, pārvietojās lēnāk, tādējādi pavadot vairāk laika un līdz ar to vairāk naudas reģionā.

Projekta īstenošanas laiks ir 7 mēneši.

Projekta rezultātā:

1.Uzlabota esošā zaļo ceļu maršruta Rīga – Viļaka pieejamība un drošība, sakārtots iztrūkstošais Siguldas novada posms;
2. Veikta ģeogrāfiskā paplašināšanas marķējot zaļo ceļu posmu Ieriki-Jaunpiebalga-Gulbene; 3. Aprīkots un pieejams jaunais zaļais ceļš Ieriki-Jaunpiebalga-Gulbene;
4. Notikusi zināšanu pārnese un ieinteresēto pušu iesaiste, organizējot 2 mācību braucienus; 6 promo pasākumus, 4 zaļo ceļu karšu izgatavošanu un drukāšanu;
5. Izveidota digitālā karte ar tiešsaistē pieejamu tūristu plūsmu statistiku;
6. Nodrošināts publicitātes plāns

Projekta vadošais partneris : Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501, ph. +371 64522453, e-mail: dome@balvi.lv.

Partneri: Vidzemes tūrisma asociācija (pārstāv Cēsu un Siguldas novadu pašvaldību), Gulbenes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība.

Netieši iesaistīti projektā: Ogres, Madonas, Limbažu un Valmieras novadu pašvaldības, Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Eiropas zaļo ceļu asociācija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Tūrisma departaments), Rīgas un Latgales plānošanas reģioni.

Projekta kopējais budžets ir  180 890.38  Eur, Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 162 801.34 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 18 089.04 Eur.

Informāciju sagatavoja: Balvu novada pašvaldības projekta vadītāja Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

“Mums bija jāmirst, lai citi dzīvotu” – 2.martā Stompakos atzīmēs Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu

Š.g. 2.martā pirmo reizi Latvijas vēsturē tiks atzīmēta Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres diena. ...

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS PIEDALĪTIES APTAUJĀ

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunizveidojamā Balvu novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, ...