Atklājām projektu “Latvijas zaļie ceļi”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Balvu novada pašvaldība 3.maijā parakstīja finansēšanas līgumu ar Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta Nr. LVIII-069 “”Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”, Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions”, acronym: “Greenways of Latvia”) īstenošanu. Projekts ir jārealizē līdz 2023.gada 15.novembrim.

2023.gada 12.maijā Kubulu kultūras namā notika paplašinātā projekta vadības komitejas sēde, kurā bija aicināti piedalīties visi interesenti, arī masu mediju un vietējie iedzīvotāji. Pasākumā piedalījās projekta partneru Vidzemes tūrisma asociācijas, Gulbenes novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības vadības pārstāvji un speciālisti.

Pasākuma laikā projekta vadītāja Vineta Zeltkalne visiem klātesošajiem pastāstīja par projekta “Latvijas zaļie ceļi” mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm. Zaļie ceļi paplašināsies, jo tiks nomarķēts posms Ieriķi – Gulbene un Siguldas novada posms jau nomarķētajā ceļā “Rīga – Ērgļi”. Projekta vadītāja informēja, ka Balvu novada teritorijā zaļā ceļa posma divās vietas (Kubulos un Žīguros) uzstādīs 2 barjeras, brīdinājuma zīmes autovadītājiem, izdos karti posmam Gulbene – Viļaka, ievietos publikācijas vietējos laikrakstos, ir plānots atjaunot vēsturiskos betona stabiņus posmā Kubuli – Vīksna – Kuprava, jo tas ir vienīgais posms, kur šie stabiņi ir saglabājušies. Izgatavos projekta prezentreklāmu un rudenī organizēs veicināšanas pasākumu, kurā būs iespējams noklausīties arī lekcijas. Projekta iesaistītie darbinieki, pašvaldības vadība, tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji piedalīsies arī pieredzes apmaiņas braucienos uz Īriju un Vidzemi.

Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts atgādināja par vēsturiskajām dzelzceļa līnijām Latvijā, informēja par Zaļo ceļu attīstību Eiropā, pastāstīja par ieguvumiem no jau realizētā projekta “Zaļais ceļš Rīga – Viļaka”. Raitis Sijāts uzsvēra, ka negaidīts bija izsludinātais jaunais projekta konkurss 2022.gada nogalē, kurā startējām un saņēmām iespēju zaļos ceļus jeb velo maršrutus pa vecajām dzelzceļa līnijām attīstīt tālāk.

Vidzemes tūrisma asociācijas projektu vadītājs Jānis Sijāts iepazīstināja ar statistikas datiem no skaitītājiem, kuri uzstādīti posmā Rīga – Viļaka. Neatbildēts palika jautājums kāpēc skaitītājs Kubulos tieši trešdienās uzrāda vienu no lielākajām plūsmām. Projekta partneri un klātesoši iesaistījās diskusijā par skaitītāju nepieciešamību. Galvenā atziņa, ka skaitītāji ir ļoti svarīgi, jo, lai piesaistītu finansējumu ir nepieciešami dati. Ir dati, ir finanses. Ieteikums pašvaldībām, uzsākot kādu projektu realizāciju, izvietot pārvietojamos skaitītājus un analizēt kāda ir plūsma, kur ir nepieciešams ieguldījums infrastruktūrā un pakalpojumos.

Pēc oficiālā pasākuma daļas visiem interesentiem bija iespējams doties velo izbraukumā pa zaļo ceļu Kubuli-Sita-Kubuli un/vai Kubuli -Vīksna-Kubuli. Jo tikai nepilna puskilometra attālumā no Kubulu kultūras nama atrodas zaļā ceļa trase. Projekta partneri ir noskaņoti entuziastiski un cer ar zaļo ceļu ideju aizraut arvien vairāk cilvēku, kā arī iemācīties dzīvot zaļāk un veselīgāk pārvietojoties ar velosipēdu arī savās ikdienas gaitās.

Informāciju sagatavoja: Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne
Foto: Iluta Jaunžeikare un Jānis Sijāts

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales pārgājienu dienas – 28.maijā “Balkanu kalni-Baltinava” Balvu novadā

Iespējams, labākie vasaras piedzīvojumi sākas tieši Latgales “Ezertakā”. Latgales Tūrisma asociācija šogad aizsāk jaunu ...

Uzdevumu spēle “Viļakas vēsture stāsta”

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties uzdevumu spēlē “Viļakas vēsture stāsta”.  Viļakai (Marienhauzenai) kā apdzīvotai vietai ...

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu ...