Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 18.maijā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti-attālināti.

Darba kārtībā:

1.Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr._/2023 “Kārtība, kādā piešķir prēmijas Balvu novada izglītības iestāžu vadītājiem” apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene)
2.Par programmu “Bērnu peldēšanas prasmju apguve 5-7 gadus veciem bērniem” (informatīvs). (ziņo Lija Bukovska)
3.Par investīciju projektu īstenošanu no valsts budžeta aizņēmumiem izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai un mācību vides labiekārtošanai (informatīvs). (ziņo Daina Tutiņa)

Citas ziņas no šīs kategorijas

Awesome Little Mexican Brides Software

It’s philippine mail bride-to-be absolutely bronzed and reminds me of mister. These females are ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 20.jūlijā ...

Balvu un Viļakas iedzīvotāju zināšanai- iespējams pieteikties bioloģisko atkritumu konteineriem!

Ar 2024. gadu Latvijā ir ieviesta bioloģisko atkritumu (turpmāk – BA) dalītās vākšanas sistēma. ...