Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” 2023. gada aprīļa numurs ir klāt!

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina – sakopsim savus īpašumus, ievērojot drošības nosacījumus! (7.lpp.)

Iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, lai sakārtotu daudzdzīvokļu mājas vai to teritorijas, vai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai (8.lpp.).

Aicina ziedot, lai Viļakas pilsētai dāvātu jaunus vides objektus (9.lpp.).

Uzsākta līgumu slēgšana ar SIA “ZAAO” Balvu novadā (11.lpp.).

Balvu novada Pašvaldības policijas darbinieku pieņemšanas laiki ar 1.maiju un informācija par strukturālām pārmaiņām Valsts policijā.

Aicinām ieskatīties februāra mēneša izdevumā un iegūt vērtīgu informāciju!

Izdevumu var lasīt gan drukātā veidā, gan izmantot iespēju izdevumu lasīt elektroniski – https://bit.ly/3nJmlGM_Balvu_Novada_Zinas

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes ...

Darba mūžs līdzās grāmatām

Jūnija sākumā bijušajai Abrenes rajona bibliotēkas vadītājai VALENTĪNAI STRUPKAI dzīves pavediens mūža kamolā ietin ...

Par Latviju caur Markeliana acīm

Arī šogad, biedrība “Kalmārs” iesniedza brīvprātīgā darba projektu Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 “Catch the opportunity”, lai ...