Muzejpedagoģiskā programma “1949.gada 25.marta deportācijas”

1949.gada 25.martā uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk kā 42 000 cilvēku. No toreizējā Viļakas pagasta izsūtīti 409 cilvēki. Mūspuses cilvēkiem dokumentos norādītais galvenais izsūtīšanas iesmesls ir piederība nacionālajiem partizāniem. Cilvēki pamatā izsūtīti uz Omskas apgabala-Marjanovkas, Poltavkas, Šerbakuļas, Isiļkuļas u.c. rajoniem. Pirmie izsūtīšanas gadi bija drausmīgi- aukstums, bads, smagi darba apstākļi u.c. problēmas. Cilvēki strādāja smagu darbu kolhozos, rūpnīcās, mežrūpniecībā u.c.

24.martā tikāmies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, lai vēlreiz mācītos mūsu tautas vēsturi. Muzejpedagoģiskajā programmā runājām par deportāciju norisēm Viļakas pagastā. Pievērsām uzmanību deportēto cilvēku uzvārdiem, secinot, ka daudzi uzvārdi diemžēl jau zuduši mūsu pusē, kā arī pievērsām uzmanību deportēto cilvēku dzīvesvietām, daudzas no tām vairs nav saglabājušās. Bija interesanti apskatīt kādus ciemus un uzvārdus zina jaunieši, par kādiem dzirdējuši, kādos bijuši. Mēģinājām rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Katram skolēnam bija iespēja iepazīt kāda deportēta cilvēka atmiņas par dažādām dzīves jomām- izglītību, ceļu uz Sibīriju, medicīnas aprūpi u.c. Apskatījām arī izsūtīto atvestos priekšmetus no Sibīrijas, kā arī dažādus dokumentus. Ar skolēniem pārrunājām arī jautājumu, kāda bija cilvēku dzīve pirms un pēc deportācijām.

No izsūtītajiem varam smelties dzīves spēku un savas dzimtenes mīlestību un cerēt, ka nākotnē virs galvas būs tikai skaidra debess.

Teksts: Viļakas muzeja vadītāja R.Gruševa, foto: krājuma glabātāja M.Boldāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpinās aktivitātes GreenPalette projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

No 13. septembra divos maršruta Rīga–Viļaka–Baltinava reisos iekļauta pietura Apkārtupīte

Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2021. gada 13. septembra maršruta Nr.7912 Rīga–Viļaka–Baltinava reisā, kas pieturā Baltinava katru ...

Aprīlī atsākās būvdarbi bijušajā linu fabrikas teritorijā

Par balto un sniegoto šī gada ziemu priecājās bērni, jaunieši un pieaugušie, bet būvfirmām ...