Informācija par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un mikročipēšanu

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, sunim ir jābūt reģistrētam:

  • Sasniedzot 4 mēnešu vecumu;
  • Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt);
  • Ja suns uz laiku tiek izvests no valsts;
  • Ja suns piedalās izstādēs.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka  Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”: https://likumi.lv/ta/id/232354-majas-istabas-dzivnieku-registracijas-kartiba

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums.

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

Pēc mājas (istabas) dzīvnieka mikročipēšanas, dzīvnieks ir jāreģistrē LDC informācijas sistēmā.

Dzīvnieka pirmreizējo reģistrāciju datubāzē veic tikai un vienīgi praktizējošs veterinārārsts.

Gadījumos, ja ir atrasts noklīdis suns, kuram ir mikroshēma un kurš ir reģistrēts, tad, nolasot mikroshēmas datus, vieglāk var atrast suņa saimnieku. Tāpat pašvaldībās būs arī pārredzamāka situācija par to, cik suņu atrodas to teritorijā.

Pašvaldībai jānodrošina normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzība un kontrole .

Mājas (istabas) dzīvnieka nereģistrēšana atbilstoši Latvijas likumdošanai ir dzīvnieku labturības prasību neievērošana, kas ir administratīvs pārkāpums. Atbildība par pārkāpumu paredzēta Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.pantā – par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām!

Citas ziņas no šīs kategorijas

Studiju gadus atceroties

Oktobris  sākās ne tikai ar krāsainu rudens lapu karuseli aiz loga, bet arī ar ...

Jaunatnes forums „Ar skatu nākotnē”

Turpinās projekts nr. VP2020/1.2-8 „Atpakaļ nākotnē”, kā mērķis ir izveidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu ...