Atzīmēs Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās dienu

Šī gada 2.martā tiks atzīmēta Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres diena, kas pagājušo gad tika atzīmēta pirmo reizi. Arī šogad Balvu novada pašvaldība organizē vairākus pasākumus, lai akcentētu šīs dienas nozīmību Latvijas vēsturē.

Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienā, 2.martā, norisināsies pasākumi vecāko klašu skolēniem gan Balvu Novada muzejā, gan Stompaku nometnes vietā.

Turpinot atceres dienas pasākumus, 3.martā rīts sāksies ar svinīgu ziedu nolikšanu pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, turpinājumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā būs Zinātniskie lasījumi, kur uzstāsies Mg. hist. Zigmārs Turčinskis, Mg. Hist. Inese Dreimane, Mg. philol. Evita Zaremba-Krīgere,  Mg.hist. Roberts Ķipurs, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte un dr.philol.  Ingus Barovskis.

Dienas otrā pusē Stompaku nometnes teritorijā Balvu novada Susāju pagastā norisināsies piemiņas pasākums un jauno bunkuru iesvētīšana Stompaku nometnes vietā.

Uzziņai:

Par Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu ir noteikts 2. marts, jo 1945. gadā 2. martā Viļakas (bijušā Abrenes) apriņķa Stompaku purva salās notika lielākā kauja Latvijas nacionālo partizānu kara vēsturē. Toreiz ap 350 Latgales mežabrāļu izcīnīja smagu kauju ar uzbrūkošā čekas karaspēka skaitlisko pārspēku, paliekot nesakauti un organizēti atkāpjoties, izvairījās no draudošā aplenkuma un papildu zaudējumiem.

Dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla teritorija ar dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva austrumu daļas salās 2. Pasaules kara laikā bija ierīkota partizānu apmetne, kura bija lielākā Baltijā un Ziemeļeiropā. Tajā bija 24 bunkuri un vairākas virszemes būves. Uz Nacionālo partizānu mītnēm dabas liegumā “Stompaku purvi” ved marķēta taka, mitrākajās purva vietās ierīkotas laipas. Izstaigājot dabas taku, iespējams uzzināt arī par teritorijā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem.

2.un 3.marta ATCERES PASĀKUMU PROGRAMMA

Informācija: Iluta Jaunžeikare

3.martā no Viļakas pilsētas pārvaldes, Abrenes ielā 26, Viļakā plkst. 13.45 kursēs autobuss līdz Stompaku nometnes vietu, pēc pasākuma arī atpakaļ tiks nodrošināts autobuss.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Čigānos iešana ar folkloras kopu „Atzele”

14.decembrī Viļakā viesojās projekta „Tautasdziesmu teicējas. 1991” radošā komanda – režisore, dzejniece un folkloriste ...

Ko domā jaunā Balvu novada iedzīvotāji un uzņēmēji: aptaujas rezultāti

Šī gada sākumā, izveidojot darba grupu, tika uzsākts darbs pie jaunās Balvu novada ilgtspējīgas ...